torsdag den 4. marts 2021

Intern venteliste

 Den interne venteliste træder i kraft den 1. april 2021, men man kan godt registrere sig før denne dato. Reglerne for ventelisten kan læses her.

mandag den 15. februar 2021

Ny pris for brug af foreningens internet

 

Bestyrelsen ser sig desværre nødsaget til at forhøje prisen for brug af foreningens internet til 125 kr. om måneden med virkning fra 1. april 2021. Det nye pris vil automatisk blive opkrævet sammen med boligydelsen hos de andelshavere, der er tilmeldt foreningens internet.

Prisstigningen skyldes, at vores naboer i A/B Trøjborg II, som vi deler internetsystem med, har valgt at trække sig ud af den fælles ordning med udgangen af april. Der bliver således et mindre antal brugere til at deles om den samme faste udgift. (Vi betaler et fast beløb til TDC for en 1.000MB forbindelse, som alle, der er opkoblet på vores internet, så deles om. Beløbet, vi betaler til TDC er uafhængigt af antal brugere.)

På den positive side betyder det, at der nu er færre brugere, der skal deles om den samme hastighed, hvilket alt andet lige skulle betyde en bedre forbindelse for den enkelte.

Bestyrelsen håber i øvrigt at kunne fremlægge forslag om en ny internetløsning på den kommende generalforsamling (som endnu ikke har fået fastsat en dato).


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen


lørdag den 30. januar 2021

Referat ordinær generalforsamling 2020 i Gårdlauget

 Den ordinære generalforsamling for 2020 i Gårdlauget blev afholdt den 24.november 2020. Referatet kan læses her.

fredag den 1. januar 2021

Referat af bestyrelsesmøde 1. december 2020

 Referat af bestyrelsesmødet den 1. december 2020 kan læses her.

onsdag den 25. november 2020

Gældende vedtægter

 Foreningens vedtægter, med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2020, kan læses her

mandag den 9. november 2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling 3. november 2020

På den ordinære generalforsamling den 29. september 2020 blev bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §12 vedtaget. Der var imidlertid ikke et tilstrækkeligt antal andele til stede for at vedtagelsen kunne have gyldighed. Bestyrelsen indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af forslaget.

På den ekstraordinære generalforsamling den 3. november 2020 blev bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §12 endeligt vedtaget. 23 andele stemte for forslaget, 2 andele stemte imod.

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling, inkl. den vedtagne ændring, kan læses her

Læs indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling her.


Referat af bestyrelsesmøde 3. november 2020

 Referatet af bestyrelsesmødet den 3. november 2020 kan læses her.