onsdag den 28. april 2021

Intern venteliste - andel til salg

Andelshavere, der er optaget på den interne venteliste, bedes gøre deres eventuelle interesse i at overtage nedenstående andel bekendt for bestyrelsen ved at skrive til det bestyrelsesmedlem, der er angivet på opslagene i opgangene med kontaktpersoner i bestyrelsen.

 

3. værelses andel på Vesterbro sælges med overtagelse 1. april 2022

Amerikavej 14, 3. tv, 1756 København V. To soveværelser og køkken-/alrum med udgang til altan. Køkken har fået skiftet låger og enkelte skabe i 2020 og opdateret med nye hårde hvidevarer løbende. Badeværelse er foruden enkelte opdateringer fra ejendommens opførelse i 2001 og med vaskesøjle.

Forbedringer på kr. 24.955 er inkl. i prisen. Mulighed for tilkøb af hårde hvidevarer mv. for i alt kr. 11.918. Forbedringer samt løsøre er vurderet af CERA, og vurderingsrapport forefindes. 

Pris:                 kr. 1.670.033,00

Boligafgift:      kr.        7.144,26

A/C Varme:     kr.           600,00

A/C Vand:        kr.          250,00

  

tirsdag den 13. april 2021

Generalforsamling udskydes

 

På grund af de gældende coronarestriktioner er det desværre ikke muligt at afholde den ordinære generalforsamling inden udgangen af april måned, sådan som vores vedtægter ellers foreskriver.

En dato for generalforsamlingen vil blive fastsat, så snart coronarestiktionerne ikke længere er en forhindring for afholdelsen.


torsdag den 4. marts 2021

Intern venteliste

 Den interne venteliste træder i kraft den 1. april 2021, men man kan godt registrere sig før denne dato. Reglerne for ventelisten kan læses her.

mandag den 15. februar 2021

Ny pris for brug af foreningens internet

 

Bestyrelsen ser sig desværre nødsaget til at forhøje prisen for brug af foreningens internet til 125 kr. om måneden med virkning fra 1. april 2021. Det nye pris vil automatisk blive opkrævet sammen med boligydelsen hos de andelshavere, der er tilmeldt foreningens internet.

Prisstigningen skyldes, at vores naboer i A/B Trøjborg II, som vi deler internetsystem med, har valgt at trække sig ud af den fælles ordning med udgangen af april. Der bliver således et mindre antal brugere til at deles om den samme faste udgift. (Vi betaler et fast beløb til TDC for en 1.000MB forbindelse, som alle, der er opkoblet på vores internet, så deles om. Beløbet, vi betaler til TDC er uafhængigt af antal brugere.)

På den positive side betyder det, at der nu er færre brugere, der skal deles om den samme hastighed, hvilket alt andet lige skulle betyde en bedre forbindelse for den enkelte.

Bestyrelsen håber i øvrigt at kunne fremlægge forslag om en ny internetløsning på den kommende generalforsamling (som endnu ikke har fået fastsat en dato).


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen


lørdag den 30. januar 2021

Referat ordinær generalforsamling 2020 i Gårdlauget

 Den ordinære generalforsamling for 2020 i Gårdlauget blev afholdt den 24.november 2020. Referatet kan læses her.

fredag den 1. januar 2021

Referat af bestyrelsesmøde 1. december 2020

 Referat af bestyrelsesmødet den 1. december 2020 kan læses her.

onsdag den 25. november 2020

Gældende vedtægter

 Foreningens vedtægter, med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2020, kan læses her