tirsdag den 22. september 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. august 2009

Tilstede:
Jytte Dayan, Eva Andersen, Kirsten Nehrhaupt, Lis Olander, Esben Solnørdal, Rikke Erichsen,

Fraværende:
Ole Olsen, Tom Andersen, Jacob Kofoed, Pernille Olsen, Mirjam Bastian, Christina Buchholt Rud.

1) Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives

2) Nyt fra driftsudvalget


  • Græsset i fortovet ud for Amerikavej 12, 14 og 16 fjernes med brænder d. 5. august.
  • Rotter: Der er observeret rotter i gården og skadedyrsbekæmpelsen er tilkaldt. Husk at holde dørene ind til opgangene lukkede og undgå madrester i gården og i containerne.
  • Omlægning af kloakrør: Der har stået kloakvand op i stueetagen i nr. 24. Røret er nu renset. Problemet er at der er for mange knæk på røret og samtidig manglende fald. Vi undersøger, om det er nødvendigt med en omlægning af kloakrørene.
  • Udskiftning af vandmåler/ventiler: Ventilerne bliver udskiftet.
  • Opslag om anvendelse af containere: Lis har ikke nået at få lavet dette opslag.
    Tilbud på vedligeholdelse fra R98: Vi har ikke fået et tilbud. R98 lukker, så vi skal have fundet ud af, hvem der skal overtage opgaven. Kirsten vil kontakte Teknisk Forvaltning.

3) Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Vedligeholdelsesudvalget har modtaget en liste over (prissatte) mangler, som vi vil forsøge at holde Hoffmann ansvarlige for. Der holdes møde i vedligeholdelseudvalget om dette snarest.


4) Nyt om fælleslokalet/forsikringssagen
  • Vi får svar vedr. forsikringssagen om vandskaden på gulvet d. 14. august.
  • Lejeafgift: T2 vil gerne hæve lejeafgiften til 400 kr. Vi tilslutter os dette.

5) Opfølgning på udestående punkter
Hjemmeside: Foreningsjemmesiden er undervejs og kommer forhåbentlig op at køre i september. Alle vil modtage informationer om sidens adresse osv.

Referat: Rikke Erichsen
Næste bestyrelsesmøde: D. 1. september kl. 19.00 i fælleslokalet.