fredag den 20. november 2009

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. november 2009

Tilstede:
Jytte Dayan, Kirsten Nehrhaupt, Pernille Olsen, Mirjam Bastian, Tom Andersen, Esben Solnørdal, Peter Sørensen, Rikke Erichsen.

Fraværende:
Eva Andersen, Lis Olander, Ole Olsen, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud.


Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives

Nyt fra driftsudvalget
  • Anvendelse af affaldscontainer: Lis har sendt udkast til opslag vedr. anvendelse til T2.
  • Det varme vand: Reguleringen af det varme vand fungerer stadig ikke. BBB har udskiftet nogle rør og undersøgt diverse, men har ikke meldt tilbage siden dette. De skal kontaktes igen.
  • Viceværtaftalen: Denne er ikke på plads endnu. T2 er enige i, at der i aftalen skal stå ”brønde i gården”, men det skal undersøges hvor mange brønde der er tale om.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
  • Det forestående møde med Hoffman vil vise, hvad de går med til og forhåbentlig vil der være nyt herom til næste bestyrelsesmøde. Der kan evt. blive tale om at afholde en generalforsamling, fx hvis Hoffmann afviser at indgå forlig, så skal en generalforsamling beslutte, hvordan vi skal forholde os.
  • Fælleslokalet: Lis har fået et tilbud på gulvet og har sendt dette videre til forsikringsselskabet, som endnu ikke givet tilsagn på at dække.
Referat: Rikke

Ingen kommentarer:

Send en kommentar