søndag den 28. februar 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2010

Tilstede: Jytte Dayan,  Kirsten Nehrhaupt, Lis Olander, Tom Andersen, Mirjam Bastian.


Fraværende: Eva Andersen, Ole Olsen, Christina Bucholdt, Pernille Olsen, Rikke Erichsen, Espen Solnørdal, Jacob Kofoed, Peter Sørensen.


1: Nyt fra Driftsudvalget (Lis og Tom)
Problemet med det varme vand er blevet bedre. Fungerer ikke optimalt endnu?
Brøndene i gården skal efterses når sneen er væk i samarbejde med T2, Tom ved hvor de ligger og hvor man slukker for pumperne så det er ikke noget problem.


2: Nyt fra det nye ”Gårdlauget Amerikavej karréen, København” (v. Ole )
Orientering fra fællesmøde d 25 Januar 2010 T1 &T2 – Ole er ikke tilstede. Man skulle kunne bruge sin alm. hoveddørsnøgle til alle porte ud fra gården. Håndtaget skal drejes mod uret.


3: Nyt fra vedligeholdelsesudvalget (Jytte, Kirsten, Ole, Tom, Lis, Jacob)
Intet nyt siden mødet d.5 januar vi og Hoffman afventer stadig specifikation fra Eibye&Holmsgaard der endnu ikke er udarbejdet pga. sygdom hos E&H.


4: Nyt om fælleslokalet, gulv/ maling v. Lis
Der er en korrespondance med Tryg forsikring vedr. festlokalet.
Festlokalet er sat op til 400 kr. pr. 1. Januar 2010 (blev besluttet i oktober).


Eventuelt
- Budget 2010 og årsregnskab 2009
Kirsten har lavet budget. Det bliver præsenteret ved generalforsamlingen.
- Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling = 27 April 2010 i fælleslokalet.
- Overvejelse om ny ejendomsforsikring – Assurance Partner undersøger markedet for os – underskrivelse af fuldmagt. Vi undersøger markedet for ny forsikringspartner.


OPRÅB: Da der er bestyrelsesvalg ved generalforsamlingen bedes folk melde sig til bestyrelsesarbejde, da der forventes en del udskiftning.

Ref: Mirjam Bastian

Ingen kommentarer:

Send en kommentar