onsdag den 28. april 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. april 2010

Tilstede:
Jytte Dayan, Eva Andersen, Lis Olander, Ole Olsen, Tom Andersen, Espen Solnørdal, Rikke Erichsen.

Fraværende:
Kirsten Nehrhaupt, Mirjam Bastian, Pernille Olsen, Jacob Kofoed, Christina Buchholt Rud.

Nyt fra driftsudvalget

• Brøndene i gården er fortsat ikke blevet besigtiget.

• Mobilsugene er blevet ordnet/renset og der skal ikke gøres mere ved dem før til næste år.

• Lysstofrørene i elevatorerne er delvist gået i næsten alle opgange og skal udskiftes.

• Der er bestilt rengøring af bedene foran nr. 3 + 7 på Trøjborggade.

Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Som et led i Hoffmann-sagen er det aftalt, at Eibye og Holmsgaard skal komme og besigtige lejligheder med skakte bag badeværelser samt lejligheder med belægning på altanerne. Eibye og Holmsgaard sender herefter en specifikation af fejlene til Hoffman. Besigtigelsen er aftalt til uge 16.

Nyt fra gårdlauget

Der blev holdt møde i gårdlauget d. 30. marts.
Der er nu valgt en administrator: Vest Administrationen. Desuden er der aftalt en ”gårdtur” for gårdlauget, så det kan bestemmes, hvad jobbet som gårdmand skal indeholde af opgaver. Når jobindholdet er formuleret, vil man afholde samtaler med firmaer og enkeltpersoner, som vil byde ind på jobbet. Dette kan forhåbentlig ske i begyndelsen af maj.
Der vil blive etableret en storskraldsordning for gården. Mere herom senere.

Fælleslokalerne

Vedr. vandskaden på gulvet: Der skal hurtigst muligt laves en aftale med det håndværkerfirma, der tidligere har afgivet et tilbud på reparation af gulvet. Hele gulvet skal skiftes.

Behandling af ansøgning om fremleje

Mette Rye Andersen har anmodet om lov til at fremleje sin lejlighed. Bestyrelsen kan ikke imødekomme anmodningen.


/Referat: Rikke Erichsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar