mandag den 14. juni 2010

Information vedr. lukning for varme i sommerhalvåret

Vi lukker for centralvarmen fra den 1. maj til den 1. oktober, dog afhængigt af vejrforhold. Fx var maj måned 2010 var den koldeste i 14 år og derfor blev der i år først lukket den 1. juni.

Der er flere grunde til at vi lukker for centralvarmen:
  • En reguleringsventil der ikke lukker helt i, når der ikke er behov for varme pga. en høj udetemperatur, kan resultere i stor strafafgift fra Københavns Energi pga. dårlig afkøling. Dvs. dårlig udnyttelse af det varme fjernvarmevand, som Københavns Energi pumper ud til vores varmerum.
  • Stop af den store cirkulationspumpe, der er placeret i varmerummet og som pumper det varme vand fra veksleren og ud til radiatorerne og tilbage til veksleren for at blive opvarmet igen. Om sommeren, hvor temperaturen er høj og der ingen varmeforbrug er, vil vi bruger en masse elektricitet, uden at der er et behov for varme.

  • Opvarmning om natten og afkøling om dagen af centralvarmenettet pga. den varierende udetemperatur giver et stort varmetab i sommerperioden, uden at der er et varmebehov.

Vh bestyrelsen / Peter Sørensen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar