fredag den 18. juni 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. juni 2010

Til stede: Jytte Dayan, Lis Olander, Ole Olsen, Kirsten Nehrhaupt, Eva Andersen, Anders Thiesen, Trine Rasander, Tom Høyen Andersen Brinckmann, Peter Sørensen, Rikke Erichsen (referent)

Ikke til stede: Bertel Smedegaard, Miriam Bastian

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Børnesikring af gården (Pernille Glad deltog i dette punkt)

 • De to trapper i gården, som vi finder farlige for mindre børn, fungerer også som brandsikringstrapper. Vi bliver derfor nødt til at involvere brandmyndighederne i en evt. børnesikring af trapperne. Desuden er den ene trappe ikke vores og der skal derfor rettes henvendelse til ejeren af trappen. Pernille vil stå for dette.
 • Lågen ved trappen ned til fælleslokalet/p-kælderen (som vi også mener, er farlig for mindre børn), bør forholdsvist enkelt kunne sikres. Vi vil sammen med T2 forsøge at finde en løsning på dette.
 • Ole tager desuden problemstillingen vedr. børnesikring i gården med videre i gårdlauget
Nyt fra driftsudvalget
 • Brøndene i gården er blevet besigtiget og de er, som de skal være. Lis vil forsøge at indhente tilbud om service af brøndene ca. hvert 1-1½ år hos vores VVS-mand.
 • Der er et utæt tag i nr. 16, så det regner ind i den øverste lejlighed. Lis har bestilt reparation. Der har ligeledes været lugtgener i samme lejlighed, som skyldes en utæthed i udluftningen fra skaktrøret. Det bliver lavet af vores VVS-mand snarest.
 • Københavns Kommune har sat en el-sikringsgruppe op i kælderen i forbindelse med installation af automatisk døråbner i nr. 14 og har ikke afsluttet arbejdet ordentligt. Vi vil kontakte KK for at få at vide, hvad de har installeret samt bede dem rydde op efter sig.
 • Vi har igen rotter i gården. Tom har kontaktet kommunen og der har været en mand ude. Man skal huske at holde dørene fra gård og ind til opgange lukket!
 • Elevator og delvist opgangen i nr. 7 er medtaget og skrammet og bør repareres. Fremadrettet vil vi evt. gerne ved salg af en lejlighed have vurderingsmand til også at foretage en vurdering af opgangsarealet ud for den pågældende lejlighed.
 • Der er nu lukket for varmen for sommeren. Varmen åbnes igen ca. d. 1/10.
 • Der er knækket et beslag på porten ved p-kælderen. Nyt beslag er bestilt.
 • Bestyrelsen har modtaget en klage fra en beboer over aflæsningen af varme. Beboeren mener, at varmeforbruget gennem de seneste år er steget uforklarligt og at dette måske kan skyldes fejlbehæftede målere. Vi vil kigge målingerne fra de seneste år igennem og gå videre med sagen, hvis noget ser mærkeligt ud.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Der er nu lavet brandsikring i alle lejligheder undtagen to, hvor det ikke har været muligt at få adgang/få udleveret nøgler. Hoffmann vil nu kun stå for arbejdet i de 2 lejligheder mod betaling.
 • Hoffmann mangler at finde en løsning på udbedring af altanerne i 4.- og 5.-sals lejlighederne i nr. 12, 14 og 16. Herudover mangler der stadig at blive malet i kælderen.
Nyt fra gårdlauget
 • Gårdlauget har fundet, at de indhentede tilbud på gårdsmandsarbejdet var for dyre og er nu i gang med at indhente nye tilbud. Der arbejdes altså stadig på at finde en gårdmandsløsning.
 • Der er nu lavet et skur til storskrald i den anden del af gården (rødt skur med vægge). Man kan bruge sin egen hovednøgle – og man skal selvfølgelig selv sørge for at bære sit storskrald i skuret.
Nyt om fælleslokalet/forsikringsskaden på gulvet
 • Der er nu lagt nyt gulv i hele fælleslokalet.
 • Vi vil undersøge, om vi kan lave et online-bookingsystem af fælleslokalet, så man kan reservere lokalet hjemmesiden.
Ny ejendomsforsikring
Assurancepartner har indhentet et tilbud til os, som er stykket sammen fra fire forskellige selskaber. Tilbuddet er på 44.000 kr., hvor vores nuværende forsikring koster 100.000. Vi benytter os af tilbuddet og opsiger derfor vores nuværende ejendomsforsikring.

Anmodning om tilladelse til opsætning af automatisk døråbner fra potentiel køber af lejlighed en Amerikavej 14, st. tv.
Københavns Kommune har sendt sagen videre til behandling i Teknisk afdeling.

Beslutning om eksklusion af andelshaver
Eftersom der ikke er blevet betalt boligafgift for lejligheden Trøjborggade 7, 2, th. siden december 2009, vedtog bestyrelsen at ekskludere andelshaveren, i henhold til vedtægten for A/B Trøjborg I § 24, stk. 2. Denne beslutning er endelig og lejligheden vil blive udbudt til salg.

Konstituering af suppleanter
Suppleanterne er nu konstitueret i følgende rækkefølge:
 1. Anders
 2. Rikke
 3. Trine
 4. Bertel
Eventuelt
 • Bestyrelsen har godkendt referatet fra generalforsamlingen.
 • Potentiel køber af lejligheden Amerikavej 14, st. tv. har spurgt, om hun kan få et af de forreste kælderrum i stedet for det, der hører til lejligheden. Dette afslår bestyrelsen, da det vil give for meget besvær i forhold til nummer- og nøglesystemet i kælderen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar