søndag den 6. juni 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. maj 2010

Til stede var:
Jytte Dayan, Lis Olander, Anders Thiesen, Ole Olsen, Trine Rasander, Bertel Smedegaard, Kirsten Nehrhaupt (ref)

Afbud – Ikke til stede:
Rikke Erichsen, Tom Høyen Andersen Brinckmann, Eva Andersen, Peter Sørensen, Miriam Bastian

Ad 1 Godkendelse af referat
Punktet blev udskudt til næste gang.

Ad 2 Præsentation af nye suppleanter
De nye suppleanter blev præsenteret, for videre info se listen over bestyrelsesmedlemmer med en oversigt over opgaver.

Ad 3 Nyt fra driftsudvalget
Brøndene i gården er endnu ikke blevet besigtiget, vi afventer.
Der vil ikke blive lukket for varmen endnu, vi overvejer om vi overhovedet skal lukke for varmen i denne sommer, punktet vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde.

Ad 4 Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
Hoffmanns tilbud vil blive accepteret og igangsat.

Vedr. det punkt der blev bragt op på årets generalforsamling vedr. ledninger bag komfuret. Eftersom vi har indgået forlig med Hoffmann kan vi ikke komme med nye problemer nu. Det er derfor indtil videre andelshaveren selv der skal kontrollere at der er de korrekte kapper på elinstallationerne bag komfuret, og sørge for at de bliver bragt i orden.

Vi kan desuden informere om at alle lysstofrør i elevatorerne er udskiftet og at bedene foran nr. 24 og 7 er blevet rengjort.

Ad 5. Nyt fra gårdlauget
Gården bliver overdraget til gårdlauget den 10.05. Der vil blive ansat et firma der fungerer som gårdmand i haven, man har valgt West administration som administrator for gårdlauget.

Vedr. klage, der er indkommet en klage om sikkerhed i gården, vedr. de to nedgange 1 – til fælleslokalet og 2 til nr. 10’s parkeringskælder. Bestyrelsen har anmodet klageren om at komme med nogle forslag til hvordan dette kan gøres, evt. på det næste bestyrelsesmøde i juni. Disse forslag vil herefter blive fremlagt for gårdlauget.

Ad 6 Nyt om fælleslokalet/forsikringsskaden på gulvet
Gulvet bliver udskiftet i uge 20.

Ad 7 Ansøgning om opsætning af automatisk døråbner i nr. 14
Bestyrelsen gav tilladelse til at Københavns kommune opsætter en automatisk døråbner i Amerikavej 14, under forudsætning af at omkostninger til fjernelse og vedligeholdelse afholdes af Københavns kommune.

Ad 8 Anmodning om opsætning af stik til handicap-scooter i nr. 16
Bestyrelsen gav tilladelse til at den nye ejer af 16, st. th, kan opsætte et stik til en handicap-scooter, og må have denne stående under trappen ved siden af elevatoren. Det er dog under forudsætning af at det kan accepteres af brandmyndighederne, dette er pt. ved at blive undersøgt.

Næste bestyrelsesmøde den 01.06.10 kl. 19.00

Ingen kommentarer:

Send en kommentar