tirsdag den 24. august 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. august 2010

Tilstede:
Jytte Dayan
Lis Olander
Eva Andersen
Peter Sørensen
Bertel Smedegaard
Tom Høyen Brinckmann Andersen
Kirsten Nehrhaupt (referent)     

Ikke tilstede:
Miriam Bastian
Ole Olsen
Anders Thiesen
Trine Rasander
Rikke Erichsen.

Godkendelse af referat fra sidste møde punktet udgik idet hverken Rikke eller Trine var til stede.

Nyt fra driftsudvalget
 • ISTA- klage over aflæsning af måler. Vi rekvirerer lister over forbrug i foreningen 3 år tilbage og ser om der er nogen uregelmæssigheder. Vi beder administrator rekvirere disse som excel lister.
 • OTIS- vi afventer brev fra OTIS vedr. fremtidig service af vores elevatorer, brevet vil blive rekvireret fra administrator.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Status på Hoffmanns udbedringer, de er næsten færdige med udbedringerne. Der mangler dog stadig at blive isoleret et rør i kælderen, dette er dog igangsat, og vi har nogle altaner, hvor andelshaverne har klaget over det arbejde Hoffmann har udført. Dette skal naturligvis bringes på plads.
 • Der er udarbejdet en 3 årig vedligeholdelsesplan, som skal finpudses af vedligeholdelsesudvalget.
Nyt fra gårdlauget
 • Der var ingen info fra gårdlauget idet Ole ikke var til stede.
 • OBS. Cykler må ikke parkeres op af containerne i gården, idet skraldemændene så ikke vil tømme dem. Derfor vil alle cykler der parkeres her blive fjernet.
 • Vedr. pleje af buskene foran Trøjborggade 7 og Amerikavej 24, blev det besluttet at vi får Rengøringsagenterne til at stå for dette. De vil fremover sørge for at buskene bliver klippet, samt at der bliver fjernet affald i buskene en gang om måneden.
Obs. trapperne bliver fremover vasket hver tirsdag.

søndag den 1. august 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. juli 2010

Til stede:
Jytte Dayan
Lis Olander
Anders Thiesen
Trine Rasander (referent)

Ikke til stede:
Bertel Smedegaard
Miriam Bastian
Ole Olsen
Kirsten Nehrhaupt
Eva Andersen
Tom Høyen Andersen Brinckmann
Rikke Erichsen


Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Grundet fravær, blev referatet fra den 01062010 ikke udleveret og underskrevet.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget (Lis)
 • Dørtelefoner og hoveddør til nr. 7, er repareret igen.
 • Hoffmann har udbedret fejlene ved altanerne i 4. og 5. – sals lejlighederne i nr. 12, 14 og 16.
 • Vand i P-kælderen. Kristoffersen og Knudsen har endnu ikke fundet fejlen, det undersøges nærmere i denne uge (uge 27).
Nyt fra gårdlauget (Ole)
 • Intet nyt, da Ole ikke var tilstede.
 • Lis indhenter tilbud på at få ordnet bede og klippet hæk i T1 samt arealerne udenfor nr. 7 og nr. 24.
Ny ejendomsforsikring (Anders)
 • Alt omkring den nye ejendomsforsikring er på plads.
Anmodning om opsætning af stik til handicap-scooter i opgangen nr. 16
 • Anmodning afvist af Københavns Kommune
Eventuelt:
 • På opfordring fra vores rengøringsfirma, skal vi henstille til, at der ikke på trappeopgangene står sko, støvler m.m., der vanskeliggør rengøringen.