tirsdag den 24. august 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. august 2010

Tilstede:
Jytte Dayan
Lis Olander
Eva Andersen
Peter Sørensen
Bertel Smedegaard
Tom Høyen Brinckmann Andersen
Kirsten Nehrhaupt (referent)     

Ikke tilstede:
Miriam Bastian
Ole Olsen
Anders Thiesen
Trine Rasander
Rikke Erichsen.

Godkendelse af referat fra sidste møde punktet udgik idet hverken Rikke eller Trine var til stede.

Nyt fra driftsudvalget
  • ISTA- klage over aflæsning af måler. Vi rekvirerer lister over forbrug i foreningen 3 år tilbage og ser om der er nogen uregelmæssigheder. Vi beder administrator rekvirere disse som excel lister.
  • OTIS- vi afventer brev fra OTIS vedr. fremtidig service af vores elevatorer, brevet vil blive rekvireret fra administrator.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
  • Status på Hoffmanns udbedringer, de er næsten færdige med udbedringerne. Der mangler dog stadig at blive isoleret et rør i kælderen, dette er dog igangsat, og vi har nogle altaner, hvor andelshaverne har klaget over det arbejde Hoffmann har udført. Dette skal naturligvis bringes på plads.
  • Der er udarbejdet en 3 årig vedligeholdelsesplan, som skal finpudses af vedligeholdelsesudvalget.
Nyt fra gårdlauget
  • Der var ingen info fra gårdlauget idet Ole ikke var til stede.
  • OBS. Cykler må ikke parkeres op af containerne i gården, idet skraldemændene så ikke vil tømme dem. Derfor vil alle cykler der parkeres her blive fjernet.
  • Vedr. pleje af buskene foran Trøjborggade 7 og Amerikavej 24, blev det besluttet at vi får Rengøringsagenterne til at stå for dette. De vil fremover sørge for at buskene bliver klippet, samt at der bliver fjernet affald i buskene en gang om måneden.
Obs. trapperne bliver fremover vasket hver tirsdag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar