søndag den 1. august 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. juli 2010

Til stede:
Jytte Dayan
Lis Olander
Anders Thiesen
Trine Rasander (referent)

Ikke til stede:
Bertel Smedegaard
Miriam Bastian
Ole Olsen
Kirsten Nehrhaupt
Eva Andersen
Tom Høyen Andersen Brinckmann
Rikke Erichsen


Godkendelse af referat fra sidste møde
  • Grundet fravær, blev referatet fra den 01062010 ikke udleveret og underskrevet.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget (Lis)
  • Dørtelefoner og hoveddør til nr. 7, er repareret igen.
  • Hoffmann har udbedret fejlene ved altanerne i 4. og 5. – sals lejlighederne i nr. 12, 14 og 16.
  • Vand i P-kælderen. Kristoffersen og Knudsen har endnu ikke fundet fejlen, det undersøges nærmere i denne uge (uge 27).
Nyt fra gårdlauget (Ole)
  • Intet nyt, da Ole ikke var tilstede.
  • Lis indhenter tilbud på at få ordnet bede og klippet hæk i T1 samt arealerne udenfor nr. 7 og nr. 24.
Ny ejendomsforsikring (Anders)
  • Alt omkring den nye ejendomsforsikring er på plads.
Anmodning om opsætning af stik til handicap-scooter i opgangen nr. 16
  • Anmodning afvist af Københavns Kommune
Eventuelt:
  • På opfordring fra vores rengøringsfirma, skal vi henstille til, at der ikke på trappeopgangene står sko, støvler m.m., der vanskeliggør rengøringen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar