søndag den 24. oktober 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. september 2010

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Ole Olsen
 • Eva Andersen
 • Trine Rasander
 • Bertel Smedegaard
 • Anders Thiesen
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Peter Sørensen
 • Rikke Erichsen (ref)
Ikke til stede:

 • Kirsten Nehrhaupt
1 Godkendelse af referat
Punktet blev udskudt til næste gang.

2 Nyt fra driftsudvalget
 • Vi har nu indgået aftale med Rengøringsagenterne om vedligeholdelse af beddet på Trøjborggade.
 • Maleren er næste færdig med at måle op til maling af opgange og elevatorer. Herefter får vi et tilbud og kan beslutte, hvad og hvor meget der skal males.
 • Trine arbejder på at få sat affaldsspande op på gaden i nærheden af beddet på Trøjborrggade, så der ikke bliver smidt så meget affald.
 • Vedr. klagerne over aflæsninger af varme, så har vi ikke modtaget materiale vedr. aflæsningerne endnu. Jytte sørger for at der bliver rykket.
 • Vi har fået nye kontrakter med OTIS vedr. eftersyn af elevatorer. Fremover får vi eftersyn 4 gange årligt i stedet for 12 gange årligt.
 • Vi har fået et tilbud fra firmaet Flygt på eftersyn/kontrol af brønde, som vi vælger at tage imod. 1. eftersyn skal være i år.
3 Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Hoffmann-sagen og altanerne: Der arbejdes fortsat på en løsning af altanproblemerne. I forbindelse med udbedringen er det konstateret, at altanerne er konstrueret forskelligt og derfor kræver forskellige udbedringsmetoder, men en løsning på problemet er formentlig fundet og arbejdet vil blive fortsat snarest.
 • Kirsten vil finpudse den vedligeholdelsesplan, Eibye og Holmsgaard har udarbejdet, når vi er helt færdige med sagen.
4 Nyt fra gårdlauget
 • Der har været positive tilbagemeldinger på den fest, som gårdlauget arrangerede.
 • Næste møde i gårdlauget er d. 14/9.
 • T1 og T2 vil rette henvendelse til gårdlauget vedr. det beløb man pr. forening betaler til gårdlauget. Vi vil gerne se et budget for gårdlauget.
5 Evt. anden finansiering (v/ Bertel)
En evt. besparelse vil kræve, at vi får et F1 eller F3 lån, hvilket forudsætter flertal herfor i foreningen. Bertel mener ikke at man i foreningen er parat til et variabelt lån og ønsker derfor ikke at gå videre med undersøgelsen af anden finansiering.

6 Evt.
I sommerferieperioden er opgangene kun blevet fejet, ikke vasket. Lis kontakter Rengøringsagenterne. HUSK at flytte diverse ting, sager og inventar fra trapperne, ellers får vi ikke gjort ordentligt rent!

Næste bestyrelsesmøde: d. 05.010.10 kl. 19.00

Ingen kommentarer:

Send en kommentar