tirsdag den 2. november 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2010

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Eva Andersen
 • Bertel Smedegaard
 • Trine Rasander (referent)
Ikke til stede:
 • Lis Olander
 • Ole Olsen
 • Anders Thiesen
 • Rikke Erichsen
Godkendelse af referat
Punktet blev udskudt til næste møde.

Nyt fra driftsudvalget
 • Maleren har været syg og har derfor endnu ikke afleveret tilbud på maling af opgange og elevatorer.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Intet nyt vedrørende altanudbedringen. Lars Francker har været for at besigtige p-kælderen, men er ikke kommet med forslag til udbedring.
 • Trine Rasander har ansøgt Københavns kommune om opsætning af kommunal skraldespand i Trøjborggade, men har endnu ikke fået svar.
Nyt fra gårdlauget
 • Punktet udskudt, da Ole ikke deltog i mødet.
Eventuelt
 • Lis har kontaktet Rengøringsagenterne og klaget over den manglende rengøring i sommerperioden. Rengøringsagenterne forstår det ikke og anmoder derfor beboerne i ejendommen om, at de straks kontakter dem, hvis det skulle ske igen.
 • Bestyrelsens julemiddag afholdes tirsdag den 7.12-10.
 • You See har prisreguleret tv-pakkerne pr. 01.01.2011. Info vil blive lagt på hjemmesiden og administrator vil opkræve reguleringen over boligafgiften 01.01.2011.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar