onsdag den 12. oktober 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. september

Til stede: Jytte, Ole, Eva, Ken, Erik, Tom, Peter, Rikke (referent)

Nye andelshavere
De nye andelshavere i Trøjborggade 7, 1.tv, Flemming og Michelle var til stede ved mødets start for at hilse på bestyrelsen. Velkommen til Flemming og Michelle.

Nyt fra driftsudvalget
 • Der er ikke nyt i sagen om flytning af håndtaget til regulering af varme (fra beboers kælderrum til en placering som er umiddelbart tilgængelig).
 • TDC-aftalen er på plads og starter op sidst i september.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Hoffmann har meddelt, at de er færdige med arbejdet med at udbedre altanerne.
 • Ventiler: Holmsgaard går i gang med at udskifte de defekte ventiler på brugsvandsrør snarest. Alle ventiler med plasthåndtag skal udskiftes.
Nyt fra gårdlauget
 • Intet nyt, da Lis ikke var til stede. Tilsyneladende har der ikke været indkaldt til møde i gårdlauget i lang tid.
Eventuelt
Der vil blive afholdt et møde med Nordea d. 14. september vedr. ny finansiering, da et større beløb obligationer er blevet udtrukket. Jytte og Ken deltager i mødet, sammen med vores administrator (Kirstein). Efterfølgende kan revisor involveres.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. august 2011

Tilstede var: Jytte, Peter, Lis, Ken

Driftsudvalg
Fjernvarme: Håndtag til fjernvarme er placeret i en af beboernes kælderrum. Dette skal flyttes (Tages VVS) Det kræver dog af beboeren 16 st.th. skal tømme kælderrummet.

Vedligeholdelsesudvalg
Cykler: Det kniber med cykelparkeringspladser. Oprydning skal iværksættes. Hvordan aftales.

Altaner: I henhold til vedtægter gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at anvende altan klæde som afskærmning på altanerne. Det er ok at laminere glasafskærmningen med en mat folie.

Gårdudvalg
Vi fik klippet hækken af gårdmanden, men er stadig ikke tilfredse med niveauet. Referat fra sidste gårdlaugsmøde er ikke godkendt.

Eventuelt
Vi havde besøg af Estate Mæglerne, som fremlagde et tilbud om en samarbejdsaftale, der ikke indeholdt nogen forpligtelse for foreningen. Estate Mæglerne har i de foregående år solgt flere af lejlighederne i foreningen og har derfor et indgående kendskab til vores økonomi og især vores belåning. Sammenholdt med at de samarbejder med Nordea og vores lån er i Nordea kan dette måske lette potentielle køberes adgang til finansiering. Estate Mælgerne tilbyder endvidere en rabat til foreningens medlemmer. Uanset bestyrelsens positive indstilling til samarbejdet er det stadigt fuldkomment frit for foreningens medlemmer at vælge mægler og hvilken ved salg af lejlighed. Estate Mæglerne fik lov til at lægge et tilbud i foreningens medlemmers postkasse.

Indbrud: Så har der været indbrud igen. Denne gang i nr. 7. Med denne frekvens får alle chancen i løbet af 5 år.

Husk at sikre jer, at I kender dem i lukker ind i opgangen!

torsdag den 15. september 2011

Ledig parkeringsplads

Plads nr. 26 er ledig fra hurtigst muligt.

Månedlig leje andrager kr. 500,-.

Depositum andrager kr. 1.000,-. Interesserede andelshavere bedes venligst kontakte administrator v/Vibeke Nøhr på mail vn@advokatkirstein.dk

Udleje vil ske efter først til mølle princippet.

mandag den 22. august 2011

TDC-aftale

Se TDC-aftale her

fredag den 19. august 2011

Ledig parkeringsplads

Plads nr. 21 er ledig fra hurtigst muligt. Månedlig leje andrager kr. 500. Depositum andrager kr. 1.000.

Interesserede andelshavere bedes venligst
kontakte administrator v/Vibeke Nøhr på mail: vn@advokatkirstein.dk

Udleje vil ske efter først til mølle princippet.Med venlig hilsen
Carsten Kirstein
v/Vibeke Nøhr

mandag den 15. august 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. juli 2011

Til stede:
Jytte, Eva, Lis, Ole, Tom, Erik, Ken


Driftsudvalg
 • Mobilsugeanlæg: Mobilsugeanlæg er repareret. Kommunikationslinjen var lidt diffus, men det er nu afklaret for fremtiden. Problemet skyldes, at rummet til affaldscontaineren er for lille eller rettere, at der mangler luft når mobilsuget arbejder. Døren fjernes til tilstødende rum. (Tom)
 • Fjernvarme: Håndtag til fjernvarme er placeret i en af beboernes kælderrum. Dette er uhensigtsmæssigt. Lis undersøger om det dels er muligt at flytte håndtaget og dels hvad det koster.
 • Fibernet:Aftale om fibernet med TDC er underskrevet og sendt
 • Skybrud den lørdag den 3 juli: Elevatoren i nr. 24 er i stykker. Bliver repareret fredag 8/8. Afløb skal spules Der er vandskade i nummer 14 + 16 ved kvist. Vi formoder at beboernes egen forsikring dækker. Tagpap svejses på zinkinddækning.For at undgå at skulle rekvirere ekstern assistance ved senere oversvømmelser indkøbes Pumpe, slange og forlængerledning til foreningen (Tom).
Vedligeholdelsesudvalg

 • Altaner: Udbedring af altaner. Opgang 14. Der mangler 1 altan på 5 sal
 • Ventiler:Defekte ventiler på brugsvandsrør (fælles) skiftes på garanti. Aftalt mellem T1+T2 og Holmsgaard efter besigtelsesmøde.
Gårdudvalg
Det er T1’s opfattelse, at vi intet får for vores penge. Gårdmanden arbejde for T1 er overordentligt kritisabelt. Der mangler i øvrigt en jobbeskrivelse for gårdmandens arbejde selv om Lis (T1), som den eneste i gårdlauget, udfærdigede en beskrivelse.
Vi har fået et tilbud på klipning af hæk. Vi meddeler gårdlauget, at vi fratrækker vores ekstraomkostninger i vores kontingent
Repræsentanter fra T2 indkaldes til næste bestyrelsesmøde for at se om vi kan blive enige om en fælles holdning overfor gårdlauget i almindelighed og Gårdmanden i særdeleshed.

Jytte deltager i næste møde i gårdlauget.


Eventuelt
 • Jytte beder Poul Erik om at fremskaffe 2 ekstra sæt nøgler til nye bestyrelsesmedlemmer
 • Indbrud: Som det vil være de fleste bekendt har der været indbrud i nr. 24. Husk at sikre jer, at I kender dem i lukker ind i opgangen

Referat fra bestyrelsesmøde d.10. maj 2011

Til stede:
Jytte, Ole, Eva, Eril og Ken  


Godkendelse og underskrivelse af manglende referater (Rikke)
Ikke godkendt da Rikke var fraværende


Nyt fra driftsudvalget
 • Ændring af aflæsningsmåden for fjernvarmemålere og/eller vandmålere, jf. tidligere fremsendt information
 • Nyt fibernet fælles med T2 er ved at blive forhandlet på plads
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget (Lis og Jytte)
 • Udbedring af altaner og P-kælder - der arbejdes stadig på sagen
Nyt fra Gårdlauget (Lis)
 • Intet nyt der er møde i Gårdlaug den 17.5
Ansøgning om opsætning af markise
 • Fra Amerikavej 12, 3.th. besked gived direkte til beboerne
Monirs varmeopgørelse, jf. tidligere fremsendt mail
 • Jytte sender sagen videre til vor administrator
Skal vi beramme ny extraordinær generalforsamling, så forslagene fra den ordinære generalforsamling kan vedtages/afvises?
 • Dette møde bliver afholdt den 8.6.2011 kl 18.30
Eventuelt:
 • Underskrivelse af regnskaber Regnskaber blev underskrevet
 • Kan Kirsteins udkast til referat fra generalforsamlingen godkendes? Ja

tirsdag den 21. juni 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. april 2011

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Ole Olsen
 • Eva Andersen
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Trine Rasander
 • Bertel Smedegaard
 • Peter Sørensen
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede
 • Anders Thiesen
 • Kirsten Nehrhaupt
Nyt fra drifts- og vedligeholdelsesudvalget

 • Altanerne er stadig utætte og Eibye & Holmsgaards forslag til en ny løsning vil koste ud over hvad vi skal have i erstatning. Jytte arbejder videre med sagen ift. Hoffmann. Trine vil desuden kontakte en tømrer og spørge, om han vil kigge på altanerne og komme med en vurdering.
 • P-kælderen: Vi afventer regn for at kunne tjekke, at udbedringen fungerer.
 • Fibernet: T2 vil stille forslag om TDC-tilbuddet ved deres generalforsamling. Vi finder, at beløbet er så beskedent, at vi ikke vil bringe det op til generalforsamlingen. Hvis T2 beslutter sig for tilbuddet, gør vi også.
 • Rengøring og maling: Nedvaskningen/rengøringen af opgangene er overstået. Maling af opgangen i nr. 7 er i gang. Det er et stort problem ift. rengøring og maling, at folk har ting, bl.a. barnevogne, klapvogne, reoler osv. stående på trappen, selv om det er meldt ud at der skal males og at trappen skal være ryddet.
Nyt fra gårdlauget (Ole)
Se referat fra gårdlaugets generalforsamling på hjemmesiden: http://t1.ab-trojborg.dk/

Fælleslokalet
 • Fælleslokalet bliver malet i uge 18.
 • Vi trænger til nye møbler til terrassen, dette skal drøftes med T2.
Ordinær generalforsamling 2011
Bestyrelsen vil fremsætte forslag vedrørende ventelisten, idet den pt. risikerer at blokere for køb, fordi de der står på venteliste skal spørges, hver gang prisen på boligen sættes ned. Vi ønsker at bevare ventelisten, men således at dem på ventelisten ikke bliver spurgt igen, hvis prisen sættes ned. Vi vil bede Kirstein udarbejde forslaget
   

lørdag den 5. marts 2011

Invitation til generalforsamling i gårdlauget

Der afholdes ordinær generalforsamling i gårdlauget mandag d. 14. marts. kl. 19.30 i fælleslokalet. Generalforsamlingen er åben for alle ejere og beboere i gårdlauget

Se indkaldelsen til generalforsamlingen.

mandag den 28. februar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget

Se referat fra gårdlaugets bestyrelsesmøde d. 8. februar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. februar 2011

Til stede:
 • Jytte Dayan  
 • Lis Olander
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Ole Olsen
 • Trine Rasander
 • Peter Sørensen
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede:
 • Anders Thiesen
 • Eva Andersen
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Bertel Smedegaard
Nyt fra driftsudvalget

 • Maling af opgange: Det blev besluttet, at vi skal have malet hele opgangen i nr. 7 nu, da denne opgang er mest trængende, og at vi derudover skal have foretaget nedvaskning af indgangspartierne + 1. sal i alle opgange. Vi vil derefter tilstræbe at få malet en opgang om året, indtil alle opgange er malet. Vi har allerede tilbud på maling af opgang og skal indhente tilbud fra Rengøringsassistenterne på nedvaskning.
 • OTIS-kontrakter: Kontrakterne ar færdige og blev underskrevet af bestyrelsen.
 • Der forsvinder dørskilte fra opgangen i nr. 7. Lis vil undersøge, hvor skiltene er blevet af.
 • Bestyrelsen er blevet kontaktet vedr. en flise på trappen til nr. 14 (gården), som er slået i stykker/flækket. Ole viderebringer henvendelsen til Gårdlauget.
 • Døren med el-lukning i nr. 14 kan ikke lukkes ordentligt, når temperaturen er under frysepunktet. Da det er kommunen som står for døren, skal kommunen kontaktes.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget

 • Skraldespande: Kommunen har stadig ikke svaret på vores forespørgsel. Trine kontakter dem igen og beder om et skriftligt svar.
 • Altaner: Der siver stadig vand. Hoffmann og Eibye og Holmsgaard skal derfor igen finde en ny løsning.
 • Vi skal have lavet en ny servicekontrakt med Flygt, da der i den nuværende kontrakt ikke er taget hensyn til en pumpe, som vi først nu er blevet klar over at T2 har.
 • Peter vil indhente et par tilbud på isolering af varmerummet/rørene.
 • Peter holder d. 8. februar møde med et firma vedr. kabel tv + internet for at få et tilbud til præsentation på den kommende generalforsamling.
Nyt fra gårdlauget (Ole)

 • Se referat fra mødet i gårdlauget.
Nyt fra fælleslokalet
 • Maling: Eva var ikke til stede, så punktet udgik.
 • Bestyrelsen vil tage op på et møde med T2, om vi fremover kan lade fælleslokalet beholde et evt. overskud, så det kan indgå i fælleslokalets økonomi, fremfor at dele det mellem T1 og T2, som det gøres nu.
 • Rikke er ved at opsætte en testversion af et online bestillingssystem til reservering af fælleslokalet. Eva og Trine skal teste dette.
Eventuelt:
Generalforsamling: Kirsten og Ole er på valg til bestyrelsen og genopstiller. Som suppleanter genopstiller Trine og Rikke.
 • Regnskab/budget: Regnskab er sendt til administrator som vil drøfte det med revisor.
 • Den nye offentlige ejendomsvurdering forventes at være omtrent uændret.

torsdag den 27. januar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. januar 2011

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Ole Olsen
 • Eva Andersen
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Peter Sørensen
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede
 • Anders Thiesen
 • Bertel Smedegaard
 • Trine Rasander
Nyt fra driftsudvalget
 • Maling af trappeopgange og fælleslokale: Det skal undersøges, om der er penge på budgettet til at få malet 1 evt. 2 opgange. Kirsten undersøger dette. Tilbuddet som vi har fra maler skal bruges i løbet af januar/februar, hvis vi skal opnå rabat, så der skal handles hurtigt
 • Aftalen med Flygt er skrevet under af både T1 og T2 og er sendt afsted til Flygt.
 • Der er nye OTIS-kontrakter på vej.
 • Der er en betjeningsknap i elevatoren i nr. 7, som ikke rigtigt virker. OTIS skal fikse det.
 • En brønd i gården kører meget af tiden. Den skal efterses af Flygt.
 • Radiatorer bør ikke lukkes helt gennem længere tid her i vinterperioden. De bør stilles på minimum 1.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Skraldespande: Punktet udgik, da Trine ikke var tilstede.
 • Altaner: Hoffmann samt Eibye og Holmsgaard forsøg på at udbedre altanerne afventer stadig vinterens ophør.
Nyt fra gårdlauget (Ole)
Der har været et møde mellem T1 og T2 i december, hvor der var enighed om, at gårdlauget ikke fungerer som ønsket. Ole har kontaktet Vest administration og fundet ud af, at gårdlauget ikke har nogle forsikringer og at der ikke findes nogen papirer med aftaler mellem gårdlauget og gårdmanden, dvs. ingen funktionsbeskrivelser eller arbejdsbeskrivelser. Der er indkaldt til nyt møde i gårdlauget d. 11. januar. T1/T2 vil på mødet forsøge at få svar på nogle af de spørgsmål vi tidligere har fremsendt på mail.

Ordinær generalforsamling 2011
Generalforsamlingen holdes onsdag d. 27. april kl. 19.00.

Eventuelt:
Web-bestillingssystem til fælleslokalet: Rikke og Eva vil arbejde på at få etableret et bestillingssystem, så man kan booke fælleslokalet online.

mandag den 3. januar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. november 2010

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Eva Andersen
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Bertel Smedegaard
 • Trine Rasander
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede:
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Ole Olsen
 • Anders Thiesen
Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Referat blev underskrevet 
Nyt fra driftsudvalget
 • Vi har fået tilbud på maling af alle opgange (alt inkluderet) på 303.174 kr. inkl. moms. Tilbuddet kan deles op, hvis vi ikke ønsker alt malet på én gang. Vi har desuden tilbud fra maleren på 15 % rabat i januar og februar. Vi vil evt. få malet 1-2 af de meste trængende opgange i januar og februar. For god ordens skyld vil vi dog forsøge at indhente 1-2 andre tilbud, så vi har noget at sammenligne med. Trine gør dette.
 • Vi har fået tilbud på maling af fælleslokalet på 27.000 kr. eksl. moms. T2 skal spørges, om de vil hente andet tilbud.
 • Serviceaftale fra Flygt ligger nu til underskrift hos T2.
 • Otis-kontrakt er underskrevet og sendt videre.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Skraldespande: Vi har fået det svar fra kommunen, at der ikke er mange chancer for at få opsat en skraldespand på Trøjborggade, da den vil skulle stå på privat grund, og så vil kommunen ikke stå for at tømme den. Men de vil tage ud og se på det, og så vil vi få et endeligt svar.
 • Altaner: Hoffmann samt Eibye og Holmsgaard er pt. i gang med et nyt forsøg på at udbedre en altan. Lykkes det, udbedrer de resten efter samme metode.
Nyt fra gårdlauget (Ole)
Intet nyt, da Ole ikke var til stede.

Eventuelt:
 • Honorar for 2010 til bestyrelsesmedlemmer er på 3200 kr. og udbetales i december (trækkes fra huslejen). Suppleanter og medarbejdere modtager ikke honorar.
 • I forbindelse med salg af en lejlighed er et andelsbevis blevet underskrevet af bestyrelsen.