torsdag den 27. januar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. januar 2011

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Ole Olsen
 • Eva Andersen
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Peter Sørensen
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede
 • Anders Thiesen
 • Bertel Smedegaard
 • Trine Rasander
Nyt fra driftsudvalget
 • Maling af trappeopgange og fælleslokale: Det skal undersøges, om der er penge på budgettet til at få malet 1 evt. 2 opgange. Kirsten undersøger dette. Tilbuddet som vi har fra maler skal bruges i løbet af januar/februar, hvis vi skal opnå rabat, så der skal handles hurtigt
 • Aftalen med Flygt er skrevet under af både T1 og T2 og er sendt afsted til Flygt.
 • Der er nye OTIS-kontrakter på vej.
 • Der er en betjeningsknap i elevatoren i nr. 7, som ikke rigtigt virker. OTIS skal fikse det.
 • En brønd i gården kører meget af tiden. Den skal efterses af Flygt.
 • Radiatorer bør ikke lukkes helt gennem længere tid her i vinterperioden. De bør stilles på minimum 1.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Skraldespande: Punktet udgik, da Trine ikke var tilstede.
 • Altaner: Hoffmann samt Eibye og Holmsgaard forsøg på at udbedre altanerne afventer stadig vinterens ophør.
Nyt fra gårdlauget (Ole)
Der har været et møde mellem T1 og T2 i december, hvor der var enighed om, at gårdlauget ikke fungerer som ønsket. Ole har kontaktet Vest administration og fundet ud af, at gårdlauget ikke har nogle forsikringer og at der ikke findes nogen papirer med aftaler mellem gårdlauget og gårdmanden, dvs. ingen funktionsbeskrivelser eller arbejdsbeskrivelser. Der er indkaldt til nyt møde i gårdlauget d. 11. januar. T1/T2 vil på mødet forsøge at få svar på nogle af de spørgsmål vi tidligere har fremsendt på mail.

Ordinær generalforsamling 2011
Generalforsamlingen holdes onsdag d. 27. april kl. 19.00.

Eventuelt:
Web-bestillingssystem til fælleslokalet: Rikke og Eva vil arbejde på at få etableret et bestillingssystem, så man kan booke fælleslokalet online.

mandag den 3. januar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. november 2010

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Eva Andersen
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Bertel Smedegaard
 • Trine Rasander
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede:
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Ole Olsen
 • Anders Thiesen
Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Referat blev underskrevet 
Nyt fra driftsudvalget
 • Vi har fået tilbud på maling af alle opgange (alt inkluderet) på 303.174 kr. inkl. moms. Tilbuddet kan deles op, hvis vi ikke ønsker alt malet på én gang. Vi har desuden tilbud fra maleren på 15 % rabat i januar og februar. Vi vil evt. få malet 1-2 af de meste trængende opgange i januar og februar. For god ordens skyld vil vi dog forsøge at indhente 1-2 andre tilbud, så vi har noget at sammenligne med. Trine gør dette.
 • Vi har fået tilbud på maling af fælleslokalet på 27.000 kr. eksl. moms. T2 skal spørges, om de vil hente andet tilbud.
 • Serviceaftale fra Flygt ligger nu til underskrift hos T2.
 • Otis-kontrakt er underskrevet og sendt videre.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Skraldespande: Vi har fået det svar fra kommunen, at der ikke er mange chancer for at få opsat en skraldespand på Trøjborggade, da den vil skulle stå på privat grund, og så vil kommunen ikke stå for at tømme den. Men de vil tage ud og se på det, og så vil vi få et endeligt svar.
 • Altaner: Hoffmann samt Eibye og Holmsgaard er pt. i gang med et nyt forsøg på at udbedre en altan. Lykkes det, udbedrer de resten efter samme metode.
Nyt fra gårdlauget (Ole)
Intet nyt, da Ole ikke var til stede.

Eventuelt:
 • Honorar for 2010 til bestyrelsesmedlemmer er på 3200 kr. og udbetales i december (trækkes fra huslejen). Suppleanter og medarbejdere modtager ikke honorar.
 • I forbindelse med salg af en lejlighed er et andelsbevis blevet underskrevet af bestyrelsen.