mandag den 3. januar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. november 2010

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Eva Andersen
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Bertel Smedegaard
 • Trine Rasander
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede:
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Ole Olsen
 • Anders Thiesen
Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Referat blev underskrevet 
Nyt fra driftsudvalget
 • Vi har fået tilbud på maling af alle opgange (alt inkluderet) på 303.174 kr. inkl. moms. Tilbuddet kan deles op, hvis vi ikke ønsker alt malet på én gang. Vi har desuden tilbud fra maleren på 15 % rabat i januar og februar. Vi vil evt. få malet 1-2 af de meste trængende opgange i januar og februar. For god ordens skyld vil vi dog forsøge at indhente 1-2 andre tilbud, så vi har noget at sammenligne med. Trine gør dette.
 • Vi har fået tilbud på maling af fælleslokalet på 27.000 kr. eksl. moms. T2 skal spørges, om de vil hente andet tilbud.
 • Serviceaftale fra Flygt ligger nu til underskrift hos T2.
 • Otis-kontrakt er underskrevet og sendt videre.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Skraldespande: Vi har fået det svar fra kommunen, at der ikke er mange chancer for at få opsat en skraldespand på Trøjborggade, da den vil skulle stå på privat grund, og så vil kommunen ikke stå for at tømme den. Men de vil tage ud og se på det, og så vil vi få et endeligt svar.
 • Altaner: Hoffmann samt Eibye og Holmsgaard er pt. i gang med et nyt forsøg på at udbedre en altan. Lykkes det, udbedrer de resten efter samme metode.
Nyt fra gårdlauget (Ole)
Intet nyt, da Ole ikke var til stede.

Eventuelt:
 • Honorar for 2010 til bestyrelsesmedlemmer er på 3200 kr. og udbetales i december (trækkes fra huslejen). Suppleanter og medarbejdere modtager ikke honorar.
 • I forbindelse med salg af en lejlighed er et andelsbevis blevet underskrevet af bestyrelsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar