torsdag den 27. januar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. januar 2011

Til stede:
 • Jytte Dayan
 • Lis Olander
 • Ole Olsen
 • Eva Andersen
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Peter Sørensen
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede
 • Anders Thiesen
 • Bertel Smedegaard
 • Trine Rasander
Nyt fra driftsudvalget
 • Maling af trappeopgange og fælleslokale: Det skal undersøges, om der er penge på budgettet til at få malet 1 evt. 2 opgange. Kirsten undersøger dette. Tilbuddet som vi har fra maler skal bruges i løbet af januar/februar, hvis vi skal opnå rabat, så der skal handles hurtigt
 • Aftalen med Flygt er skrevet under af både T1 og T2 og er sendt afsted til Flygt.
 • Der er nye OTIS-kontrakter på vej.
 • Der er en betjeningsknap i elevatoren i nr. 7, som ikke rigtigt virker. OTIS skal fikse det.
 • En brønd i gården kører meget af tiden. Den skal efterses af Flygt.
 • Radiatorer bør ikke lukkes helt gennem længere tid her i vinterperioden. De bør stilles på minimum 1.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Skraldespande: Punktet udgik, da Trine ikke var tilstede.
 • Altaner: Hoffmann samt Eibye og Holmsgaard forsøg på at udbedre altanerne afventer stadig vinterens ophør.
Nyt fra gårdlauget (Ole)
Der har været et møde mellem T1 og T2 i december, hvor der var enighed om, at gårdlauget ikke fungerer som ønsket. Ole har kontaktet Vest administration og fundet ud af, at gårdlauget ikke har nogle forsikringer og at der ikke findes nogen papirer med aftaler mellem gårdlauget og gårdmanden, dvs. ingen funktionsbeskrivelser eller arbejdsbeskrivelser. Der er indkaldt til nyt møde i gårdlauget d. 11. januar. T1/T2 vil på mødet forsøge at få svar på nogle af de spørgsmål vi tidligere har fremsendt på mail.

Ordinær generalforsamling 2011
Generalforsamlingen holdes onsdag d. 27. april kl. 19.00.

Eventuelt:
Web-bestillingssystem til fælleslokalet: Rikke og Eva vil arbejde på at få etableret et bestillingssystem, så man kan booke fælleslokalet online.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar