mandag den 28. februar 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. februar 2011

Til stede:
 • Jytte Dayan  
 • Lis Olander
 • Kirsten Nehrhaupt
 • Ole Olsen
 • Trine Rasander
 • Peter Sørensen
 • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede:
 • Anders Thiesen
 • Eva Andersen
 • Tom Høyen Andersen Brinckmann
 • Bertel Smedegaard
Nyt fra driftsudvalget

 • Maling af opgange: Det blev besluttet, at vi skal have malet hele opgangen i nr. 7 nu, da denne opgang er mest trængende, og at vi derudover skal have foretaget nedvaskning af indgangspartierne + 1. sal i alle opgange. Vi vil derefter tilstræbe at få malet en opgang om året, indtil alle opgange er malet. Vi har allerede tilbud på maling af opgang og skal indhente tilbud fra Rengøringsassistenterne på nedvaskning.
 • OTIS-kontrakter: Kontrakterne ar færdige og blev underskrevet af bestyrelsen.
 • Der forsvinder dørskilte fra opgangen i nr. 7. Lis vil undersøge, hvor skiltene er blevet af.
 • Bestyrelsen er blevet kontaktet vedr. en flise på trappen til nr. 14 (gården), som er slået i stykker/flækket. Ole viderebringer henvendelsen til Gårdlauget.
 • Døren med el-lukning i nr. 14 kan ikke lukkes ordentligt, når temperaturen er under frysepunktet. Da det er kommunen som står for døren, skal kommunen kontaktes.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget

 • Skraldespande: Kommunen har stadig ikke svaret på vores forespørgsel. Trine kontakter dem igen og beder om et skriftligt svar.
 • Altaner: Der siver stadig vand. Hoffmann og Eibye og Holmsgaard skal derfor igen finde en ny løsning.
 • Vi skal have lavet en ny servicekontrakt med Flygt, da der i den nuværende kontrakt ikke er taget hensyn til en pumpe, som vi først nu er blevet klar over at T2 har.
 • Peter vil indhente et par tilbud på isolering af varmerummet/rørene.
 • Peter holder d. 8. februar møde med et firma vedr. kabel tv + internet for at få et tilbud til præsentation på den kommende generalforsamling.
Nyt fra gårdlauget (Ole)

 • Se referat fra mødet i gårdlauget.
Nyt fra fælleslokalet
 • Maling: Eva var ikke til stede, så punktet udgik.
 • Bestyrelsen vil tage op på et møde med T2, om vi fremover kan lade fælleslokalet beholde et evt. overskud, så det kan indgå i fælleslokalets økonomi, fremfor at dele det mellem T1 og T2, som det gøres nu.
 • Rikke er ved at opsætte en testversion af et online bestillingssystem til reservering af fælleslokalet. Eva og Trine skal teste dette.
Eventuelt:
Generalforsamling: Kirsten og Ole er på valg til bestyrelsen og genopstiller. Som suppleanter genopstiller Trine og Rikke.
 • Regnskab/budget: Regnskab er sendt til administrator som vil drøfte det med revisor.
 • Den nye offentlige ejendomsvurdering forventes at være omtrent uændret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar