tirsdag den 21. juni 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. april 2011

Til stede:
  • Jytte Dayan
  • Lis Olander
  • Ole Olsen
  • Eva Andersen
  • Tom Høyen Andersen Brinckmann
  • Trine Rasander
  • Bertel Smedegaard
  • Peter Sørensen
  • Rikke Erichsen (referent)
Ikke til stede
  • Anders Thiesen
  • Kirsten Nehrhaupt
Nyt fra drifts- og vedligeholdelsesudvalget

  • Altanerne er stadig utætte og Eibye & Holmsgaards forslag til en ny løsning vil koste ud over hvad vi skal have i erstatning. Jytte arbejder videre med sagen ift. Hoffmann. Trine vil desuden kontakte en tømrer og spørge, om han vil kigge på altanerne og komme med en vurdering.
  • P-kælderen: Vi afventer regn for at kunne tjekke, at udbedringen fungerer.
  • Fibernet: T2 vil stille forslag om TDC-tilbuddet ved deres generalforsamling. Vi finder, at beløbet er så beskedent, at vi ikke vil bringe det op til generalforsamlingen. Hvis T2 beslutter sig for tilbuddet, gør vi også.
  • Rengøring og maling: Nedvaskningen/rengøringen af opgangene er overstået. Maling af opgangen i nr. 7 er i gang. Det er et stort problem ift. rengøring og maling, at folk har ting, bl.a. barnevogne, klapvogne, reoler osv. stående på trappen, selv om det er meldt ud at der skal males og at trappen skal være ryddet.
Nyt fra gårdlauget (Ole)
Se referat fra gårdlaugets generalforsamling på hjemmesiden: http://t1.ab-trojborg.dk/

Fælleslokalet
  • Fælleslokalet bliver malet i uge 18.
  • Vi trænger til nye møbler til terrassen, dette skal drøftes med T2.
Ordinær generalforsamling 2011
Bestyrelsen vil fremsætte forslag vedrørende ventelisten, idet den pt. risikerer at blokere for køb, fordi de der står på venteliste skal spørges, hver gang prisen på boligen sættes ned. Vi ønsker at bevare ventelisten, men således at dem på ventelisten ikke bliver spurgt igen, hvis prisen sættes ned. Vi vil bede Kirstein udarbejde forslaget