mandag den 15. august 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. juli 2011

Til stede:
Jytte, Eva, Lis, Ole, Tom, Erik, Ken


Driftsudvalg
  • Mobilsugeanlæg: Mobilsugeanlæg er repareret. Kommunikationslinjen var lidt diffus, men det er nu afklaret for fremtiden. Problemet skyldes, at rummet til affaldscontaineren er for lille eller rettere, at der mangler luft når mobilsuget arbejder. Døren fjernes til tilstødende rum. (Tom)
  • Fjernvarme: Håndtag til fjernvarme er placeret i en af beboernes kælderrum. Dette er uhensigtsmæssigt. Lis undersøger om det dels er muligt at flytte håndtaget og dels hvad det koster.
  • Fibernet:Aftale om fibernet med TDC er underskrevet og sendt
  • Skybrud den lørdag den 3 juli: Elevatoren i nr. 24 er i stykker. Bliver repareret fredag 8/8. Afløb skal spules Der er vandskade i nummer 14 + 16 ved kvist. Vi formoder at beboernes egen forsikring dækker. Tagpap svejses på zinkinddækning.For at undgå at skulle rekvirere ekstern assistance ved senere oversvømmelser indkøbes Pumpe, slange og forlængerledning til foreningen (Tom).
Vedligeholdelsesudvalg

  • Altaner: Udbedring af altaner. Opgang 14. Der mangler 1 altan på 5 sal
  • Ventiler:Defekte ventiler på brugsvandsrør (fælles) skiftes på garanti. Aftalt mellem T1+T2 og Holmsgaard efter besigtelsesmøde.
Gårdudvalg
Det er T1’s opfattelse, at vi intet får for vores penge. Gårdmanden arbejde for T1 er overordentligt kritisabelt. Der mangler i øvrigt en jobbeskrivelse for gårdmandens arbejde selv om Lis (T1), som den eneste i gårdlauget, udfærdigede en beskrivelse.
Vi har fået et tilbud på klipning af hæk. Vi meddeler gårdlauget, at vi fratrækker vores ekstraomkostninger i vores kontingent
Repræsentanter fra T2 indkaldes til næste bestyrelsesmøde for at se om vi kan blive enige om en fælles holdning overfor gårdlauget i almindelighed og Gårdmanden i særdeleshed.

Jytte deltager i næste møde i gårdlauget.


Eventuelt
  • Jytte beder Poul Erik om at fremskaffe 2 ekstra sæt nøgler til nye bestyrelsesmedlemmer
  • Indbrud: Som det vil være de fleste bekendt har der været indbrud i nr. 24. Husk at sikre jer, at I kender dem i lukker ind i opgangen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar