mandag den 15. august 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d.10. maj 2011

Til stede:
Jytte, Ole, Eva, Eril og Ken  


Godkendelse og underskrivelse af manglende referater (Rikke)
Ikke godkendt da Rikke var fraværende


Nyt fra driftsudvalget
  • Ændring af aflæsningsmåden for fjernvarmemålere og/eller vandmålere, jf. tidligere fremsendt information
  • Nyt fibernet fælles med T2 er ved at blive forhandlet på plads
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget (Lis og Jytte)
  • Udbedring af altaner og P-kælder - der arbejdes stadig på sagen
Nyt fra Gårdlauget (Lis)
  • Intet nyt der er møde i Gårdlaug den 17.5
Ansøgning om opsætning af markise
  • Fra Amerikavej 12, 3.th. besked gived direkte til beboerne
Monirs varmeopgørelse, jf. tidligere fremsendt mail
  • Jytte sender sagen videre til vor administrator
Skal vi beramme ny extraordinær generalforsamling, så forslagene fra den ordinære generalforsamling kan vedtages/afvises?
  • Dette møde bliver afholdt den 8.6.2011 kl 18.30
Eventuelt:
  • Underskrivelse af regnskaber Regnskaber blev underskrevet
  • Kan Kirsteins udkast til referat fra generalforsamlingen godkendes? Ja

Ingen kommentarer:

Send en kommentar