onsdag den 12. oktober 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. september

Til stede: Jytte, Ole, Eva, Ken, Erik, Tom, Peter, Rikke (referent)

Nye andelshavere
De nye andelshavere i Trøjborggade 7, 1.tv, Flemming og Michelle var til stede ved mødets start for at hilse på bestyrelsen. Velkommen til Flemming og Michelle.

Nyt fra driftsudvalget
  • Der er ikke nyt i sagen om flytning af håndtaget til regulering af varme (fra beboers kælderrum til en placering som er umiddelbart tilgængelig).
  • TDC-aftalen er på plads og starter op sidst i september.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
  • Hoffmann har meddelt, at de er færdige med arbejdet med at udbedre altanerne.
  • Ventiler: Holmsgaard går i gang med at udskifte de defekte ventiler på brugsvandsrør snarest. Alle ventiler med plasthåndtag skal udskiftes.
Nyt fra gårdlauget
  • Intet nyt, da Lis ikke var til stede. Tilsyneladende har der ikke været indkaldt til møde i gårdlauget i lang tid.
Eventuelt
Der vil blive afholdt et møde med Nordea d. 14. september vedr. ny finansiering, da et større beløb obligationer er blevet udtrukket. Jytte og Ken deltager i mødet, sammen med vores administrator (Kirstein). Efterfølgende kan revisor involveres.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. august 2011

Tilstede var: Jytte, Peter, Lis, Ken

Driftsudvalg
Fjernvarme: Håndtag til fjernvarme er placeret i en af beboernes kælderrum. Dette skal flyttes (Tages VVS) Det kræver dog af beboeren 16 st.th. skal tømme kælderrummet.

Vedligeholdelsesudvalg
Cykler: Det kniber med cykelparkeringspladser. Oprydning skal iværksættes. Hvordan aftales.

Altaner: I henhold til vedtægter gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at anvende altan klæde som afskærmning på altanerne. Det er ok at laminere glasafskærmningen med en mat folie.

Gårdudvalg
Vi fik klippet hækken af gårdmanden, men er stadig ikke tilfredse med niveauet. Referat fra sidste gårdlaugsmøde er ikke godkendt.

Eventuelt
Vi havde besøg af Estate Mæglerne, som fremlagde et tilbud om en samarbejdsaftale, der ikke indeholdt nogen forpligtelse for foreningen. Estate Mæglerne har i de foregående år solgt flere af lejlighederne i foreningen og har derfor et indgående kendskab til vores økonomi og især vores belåning. Sammenholdt med at de samarbejder med Nordea og vores lån er i Nordea kan dette måske lette potentielle køberes adgang til finansiering. Estate Mælgerne tilbyder endvidere en rabat til foreningens medlemmer. Uanset bestyrelsens positive indstilling til samarbejdet er det stadigt fuldkomment frit for foreningens medlemmer at vælge mægler og hvilken ved salg af lejlighed. Estate Mæglerne fik lov til at lægge et tilbud i foreningens medlemmers postkasse.

Indbrud: Så har der været indbrud igen. Denne gang i nr. 7. Med denne frekvens får alle chancen i løbet af 5 år.

Husk at sikre jer, at I kender dem i lukker ind i opgangen!