onsdag den 12. oktober 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. september

Til stede: Jytte, Ole, Eva, Ken, Erik, Tom, Peter, Rikke (referent)

Nye andelshavere
De nye andelshavere i Trøjborggade 7, 1.tv, Flemming og Michelle var til stede ved mødets start for at hilse på bestyrelsen. Velkommen til Flemming og Michelle.

Nyt fra driftsudvalget
  • Der er ikke nyt i sagen om flytning af håndtaget til regulering af varme (fra beboers kælderrum til en placering som er umiddelbart tilgængelig).
  • TDC-aftalen er på plads og starter op sidst i september.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
  • Hoffmann har meddelt, at de er færdige med arbejdet med at udbedre altanerne.
  • Ventiler: Holmsgaard går i gang med at udskifte de defekte ventiler på brugsvandsrør snarest. Alle ventiler med plasthåndtag skal udskiftes.
Nyt fra gårdlauget
  • Intet nyt, da Lis ikke var til stede. Tilsyneladende har der ikke været indkaldt til møde i gårdlauget i lang tid.
Eventuelt
Der vil blive afholdt et møde med Nordea d. 14. september vedr. ny finansiering, da et større beløb obligationer er blevet udtrukket. Jytte og Ken deltager i mødet, sammen med vores administrator (Kirstein). Efterfølgende kan revisor involveres.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar