tirsdag den 10. januar 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. november 2011

Til stede:
Jytte, Lis, Ole, Ken, Tom, Eva, Peter, Erik, Rikke (referent)

Nyt fra driftsudvalget
 • Sagen vedr. flytning af varmereguleringshåndtag i kælderen undersøges stadig.
 • Der er fundet en løsning til udbedring af det utætte nedløbsrør på terrasse ved lejlighed i stueetage – afventer at blive udført.
 • VVS Tage er i gang med at undersøge forhold omkring leje af lift mv. i forbindelse med at en vindskede ved nr. 14 skal udbedres inden vinteren.
 • Albertslund Kloakservice har foreslået at vi får installeret fedtgang ved køkkenet i fælleslokalet, så vi kan undgå så meget fedt i brønden og dermed også så hyppige rensninger/spulinger. Vi vil få undersøgt nærmere vedr. pris og installation.
 • Vi skal styr på hvordan udgifter vedr. pumper samt forbrugsafgifter for P-kælderen deles med T2.
 • Bestyrelsen vil bede administrator arrangere et møde med Ista samt repræsentanter fra T2, så Ista kan forklare os deres principper for afregning, herunder hvordan de fordeler mellem os og T2. Dette afledt af undren over seneste varmeafregning.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Ideal Combi producerer ikke længere vores dørhåndtag (altandøre) og de har tilbudt at vi kan opkøbe fra deres restlager for 75 kr. pr. håndtag + moms. Bestyrelsen vil undersøge, hvor mange håndtag de har og vil forsøge at forhandle en samlet pris for en passende mængde håndtag.
Nyt fra gårdlauget
 • Gårdlauget vil hente priser hjem på vedligehold af bede og hække m.v.
 • Der er forslag fra en andelshaver om at få anlagt en ny, sponsoreret legeplads i gården. Andelshaver vil selv gå videre med forslaget.
Økonomi
 • Administrator har efter beslutning på den ekstraordinære generalforsamling opsagt LR-lånet opr. Stort kr. 75.500.000 til indfrielse førstkommende obligationstermin d. 1. januar 2012.
 • Bestyrelsen vil snarest forhøre sig hos Andelsboligforeningen om de kan anbefale en uvildig rådgiver i forbindelse med evt. omlægning af foreningens øvrige lån.
Eventuelt
 • Domæne- og netværksproblemer er nu løst.
 • Skal vi fortsætte med vores medlemskab af Andelsboligforeningen til 10.250 kr. pr. år? (Vi har aldrig tidligere benyttet os af medlemsskabet). Da vi lige har betalt for et år frem, vil vi tage sagen op igen inden næste opkrævning.
 • Det kan evt. være nødvendigt at udlufte radiatorerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar