onsdag den 8. februar 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. januar 2012

Til stede: Jytte, Lis, Ken, Eva, Tom, Trine, Peter, Rikke (referent)


Nyt fra driftsudvalget
  • Flytning af varmereguleringshåndtag er nu udført.
  • Vindskede ved nr. 14 er endnu ikke udbedret – det er planlagt at Tage kommer med en lift en af de nærmeste dage.
  • Det vil blive for dyrt at få installeret fedtfang ved køkkenet i fælleslokalet, så vi vil fremover afhjælpe problemerne med spuling i stedet.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
  • Der er fortsat lidt problemer med at motionere varmtvandsrørene. Skal undersøges nærmere.
  • Vi har indkøbt dørhåndtag fra Ideal Combis restlager, 25 stk. venstre- og 25 stk højrehåndtag. Skal man have udskiftet håndtag, skal Ideal Combis montører kontaktes og bestyrelsen vil så levere håndtaget.
Nyt fra gårdlauget
  • Der er blevet indhentet tilbud fra forskellige firmaer på vedligeholdelse af hække og bede og disse tilbud skal nu vurderes. Info følger i referat fra gårdlaugets bestyrelsesmøde.
  • Forslag om at få etableret en sponsoreret legeplads i gården er nu undersøgt nærmere og viser sig at være for dyrt, da det – trods reklamer fra sponsor – vil koste omkring 1500 kr. om måneden. Der skal findes en anden løsning, så legepladsen kan repareres og løbende vedligeholdes.
Økonomi
  • Ken har været i kontakt med ABF og de vil finde en uvildig rådgiver til os snarest. Vi vil arbejde på at kunne stille forslag til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling i uge 8.
Eventuelt
  • Husk at lukke/snøre affaldsposer, inden de kommes i skakten, da der ellers ryger affald op i ventilatoren, så den sætter sig fast – med lugtgener til følge.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar