torsdag den 26. april 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. marts 2012

Til stede:
Jytte, Ole, Ken, Tom, Trine, Peter, Rikke (referent)

Nyt fra driftsudvalget
 • Vindskede ved nr. 14 er endnu ikke udbedret.
 • Møde med Ista: Det er meget vanskeligt at få lavet aftale om et møde. Peter har nu stoppet al afregning, indtil vi kan få et møde med dem.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Brugsvandsrørene mangler fortsat at blive motioneret. Jytte står for kontakt.
Nyt fra gårdlauget
Intet nyt fra gårdlauget, da Lis ikke deltog i mødet.

Økonomi
 • D. 27/3 holdes et formøde/orienteringsmøde for alle andelshavere om foreningens belåning. Vores revisionsfirma kommer på mødet og giver den uvildige rådgivning, vi har bedt dem om. På baggrund heraf kan vi forhåbentlig træffe beslutning på generalforsamlingen d. 26/4.
Diverse
 • Vandskade fra radiator i lejlighed i Amerikavej 14: Der pågår stadig undersøgelser vedr. skaden.
 • Badeværelsesgulv i lejlighed i Amerikavej 14: En andelshaver har et problem med et badeværelsesgulv, der ”synker”. Vi opfordrer andelshaver til at få en autoriseret murer eller lign. til at vurdere sagen og evt. gå videre med den til Hoffmann.
 • Der er en defekt varmemåler i en lejlighed i Amerikavej 14. Vi afventer møde med Ista, inden vi går videre med dette.
 • Utætte vinduer i lejlighed øverst i Amerikavej 16: Andelshaver klager over utætte vinduer. Ideal Combi har været ude og vurdere sagen og finder ikke at der er fejl ved vinduerne. Bestyrelsen opfordrer andelshaver til at følge anvisninger fra Ideal Combi vedr. ventilering osv.
 • Trappe til gård fra stuelejlighed i Trøjborggade 7: Status er, at gårdlauget nu også har nikket til projektet. Metroselskabet skal også spørges.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes d. 26/4 2012. Eva, Lis og Jytte er på valg. Jytte genopstiller ikke. Vi opfordrer alle, som har tid og lyst, til at stille op – særligt kunne det være godt at få nogle af de mange børnefamilier repræsenteret i såvel bestyrelse som gårdlauget. Man kan også stille op som suppleant.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2012

Til stede:
Jytte, Lis, Ole, Ken, Tom, Peter, Erik, Rikke (referent)

Nyt fra driftsudvalget
 • Sagen vedr. flytning af varmereguleringshåndtag i kælderen undersøges stadig.
 • Det utætte nedløbsrør på terrasse ved lejlighed i stueetage skulle nu være udbedret.
 • Udbedring af vindskede ved nr. 14 er midlertidigt udsat, da det er for risikabelt at køre med liften så længe det er glat/der ligger sne.
 • Mødet med ISTA vedr. varmeafregning er ikke aftalt på plads endnu – Peter rykker for det.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Der mangler en gennemgang af brugsvandrørenes ventiler. Lis kontakter Holmsgaard.
Nyt fra gårdlauget
 • Der bliver afholdt møde i gårdlauget d. 8. februar.
Økonomi
 • Den kontaktperson vi fik udpeget i ABF, og som vi regnede med at kunne bruge som uvildig rådgiver, kunne i praksis kun tilbyde en generel gennemgang af vores økonomi og ikke en egentlig rådgivning. Vores egen revisor, Ernest & Young, har tilbudt at rådgive os. Vi skal sende et par lånetilbud til dem, som de kan vurdere og de vil derefter give os et bud på, hvordan vores finansiering bør se ud.
 • Ken har desuden været på et ABF-kursus i økonomi og foreningsgæld.
Evt.
 • Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra en beboer, hvis badeværelsesgulv angiveligt ”synker”. Vi vil undersøge det nærmere.
 • Der er sprængt et radiatorrør i en lejlighed i nr. 14. Den tilkaldte VVS-mand mente, at der var fejl på radiatorerne generelt – ikke kun den, hvor røret var sprunget. Vi skal derfor have lavet et par stikprøver i forskellige lejligheder, så vi kan konstatere om dette skulle være tilfældet.
 • Der har alligevel ikke vist sig at være den store interesse for faste IP-adresser. Der er derfor nu 3 ledige faste IP-adresser, hvis nogen skulle være interesseret.
 • Bestyrelsen har modtaget forslag fra nr. 24. st., som for egen regning ønsker at etablere en trappenedgang fra lejlighedens køkken til gården. Bestyrelsen giver sit ja til at beboerne kan gå videre med deres forslag til godkendelse på hhv. generalforsamling og i gårdlauget.

søndag den 1. april 2012

Varmeregnskab forsinket

Varmeregnskabet er forsinket pga. ny afregningsfordeling med T2. Vi venter på et svar fra ISTA efter påske angående varmeregnskabet.
 
Vh. Peter Sørensen