torsdag den 26. april 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. marts 2012

Til stede:
Jytte, Ole, Ken, Tom, Trine, Peter, Rikke (referent)

Nyt fra driftsudvalget
  • Vindskede ved nr. 14 er endnu ikke udbedret.
  • Møde med Ista: Det er meget vanskeligt at få lavet aftale om et møde. Peter har nu stoppet al afregning, indtil vi kan få et møde med dem.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
  • Brugsvandsrørene mangler fortsat at blive motioneret. Jytte står for kontakt.
Nyt fra gårdlauget
Intet nyt fra gårdlauget, da Lis ikke deltog i mødet.

Økonomi
  • D. 27/3 holdes et formøde/orienteringsmøde for alle andelshavere om foreningens belåning. Vores revisionsfirma kommer på mødet og giver den uvildige rådgivning, vi har bedt dem om. På baggrund heraf kan vi forhåbentlig træffe beslutning på generalforsamlingen d. 26/4.
Diverse
  • Vandskade fra radiator i lejlighed i Amerikavej 14: Der pågår stadig undersøgelser vedr. skaden.
  • Badeværelsesgulv i lejlighed i Amerikavej 14: En andelshaver har et problem med et badeværelsesgulv, der ”synker”. Vi opfordrer andelshaver til at få en autoriseret murer eller lign. til at vurdere sagen og evt. gå videre med den til Hoffmann.
  • Der er en defekt varmemåler i en lejlighed i Amerikavej 14. Vi afventer møde med Ista, inden vi går videre med dette.
  • Utætte vinduer i lejlighed øverst i Amerikavej 16: Andelshaver klager over utætte vinduer. Ideal Combi har været ude og vurdere sagen og finder ikke at der er fejl ved vinduerne. Bestyrelsen opfordrer andelshaver til at følge anvisninger fra Ideal Combi vedr. ventilering osv.
  • Trappe til gård fra stuelejlighed i Trøjborggade 7: Status er, at gårdlauget nu også har nikket til projektet. Metroselskabet skal også spørges.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes d. 26/4 2012. Eva, Lis og Jytte er på valg. Jytte genopstiller ikke. Vi opfordrer alle, som har tid og lyst, til at stille op – særligt kunne det være godt at få nogle af de mange børnefamilier repræsenteret i såvel bestyrelse som gårdlauget. Man kan også stille op som suppleant.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar