torsdag den 26. april 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2012

Til stede:
Jytte, Lis, Ole, Ken, Tom, Peter, Erik, Rikke (referent)

Nyt fra driftsudvalget
 • Sagen vedr. flytning af varmereguleringshåndtag i kælderen undersøges stadig.
 • Det utætte nedløbsrør på terrasse ved lejlighed i stueetage skulle nu være udbedret.
 • Udbedring af vindskede ved nr. 14 er midlertidigt udsat, da det er for risikabelt at køre med liften så længe det er glat/der ligger sne.
 • Mødet med ISTA vedr. varmeafregning er ikke aftalt på plads endnu – Peter rykker for det.
Nyt fra vedligeholdelsesudvalget
 • Der mangler en gennemgang af brugsvandrørenes ventiler. Lis kontakter Holmsgaard.
Nyt fra gårdlauget
 • Der bliver afholdt møde i gårdlauget d. 8. februar.
Økonomi
 • Den kontaktperson vi fik udpeget i ABF, og som vi regnede med at kunne bruge som uvildig rådgiver, kunne i praksis kun tilbyde en generel gennemgang af vores økonomi og ikke en egentlig rådgivning. Vores egen revisor, Ernest & Young, har tilbudt at rådgive os. Vi skal sende et par lånetilbud til dem, som de kan vurdere og de vil derefter give os et bud på, hvordan vores finansiering bør se ud.
 • Ken har desuden været på et ABF-kursus i økonomi og foreningsgæld.
Evt.
 • Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra en beboer, hvis badeværelsesgulv angiveligt ”synker”. Vi vil undersøge det nærmere.
 • Der er sprængt et radiatorrør i en lejlighed i nr. 14. Den tilkaldte VVS-mand mente, at der var fejl på radiatorerne generelt – ikke kun den, hvor røret var sprunget. Vi skal derfor have lavet et par stikprøver i forskellige lejligheder, så vi kan konstatere om dette skulle være tilfældet.
 • Der har alligevel ikke vist sig at være den store interesse for faste IP-adresser. Der er derfor nu 3 ledige faste IP-adresser, hvis nogen skulle være interesseret.
 • Bestyrelsen har modtaget forslag fra nr. 24. st., som for egen regning ønsker at etablere en trappenedgang fra lejlighedens køkken til gården. Bestyrelsen giver sit ja til at beboerne kan gå videre med deres forslag til godkendelse på hhv. generalforsamling og i gårdlauget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar