onsdag den 31. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2012

Til stede:  Lis, Ole, Mads, Ken, Eva, Trine, Peter, Tom, Rikke (referent)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder
Referater fra seneste to møder blev underskrevet.


Liste over bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og arbejdsfordeling
Yderligere et par rettelser tilføjet, listen printes og hænges op hurtigst muligt. Listen er desuden opdateret på hjemmesiden.


Udkast fra advokat vedr. trappenedgang fra Mads og Karens lejlighed
Udkastet manglede underskrift fra et bestyrelsesmedlem – det er nu på plads.


Evt. ekstraordinær generalforsamling
Ken er i gang med at undersøge muligheden for at overføre stempelafgift for vores indfriede lån til et ejerpantebrev. Hvis det er muligt, skal det gøres inden udgangen af året og kræver en ekstraordinær generalforsamling.


Oprydning i kælderrum
Mads har sørget for at fjerne tingene, der stor i kældergangene og mangler nu blot evt. fejning.


El-aflæsning og fordeling med T2
Lis vil undersøge hos vores administrator, om vi overhovedet har en fordeling med T2. Tom sørger fremover for aflæsning.


Gårdlauget
Både Mads og Trine blev valgt til gårdlaugets bestyrelse på generalforsamlingen d. 8. august. Mads og Trine kunne fortælle, at der er sand på vej til sandkassen, og at der i øvrigt er ved at blive etableret en aftale med en lokal skole omkring sponsorat af / bidrag til en renovering af legepladsen. Hold øje med referater fra gårdlaugets bestyrelsesmøder for mere info herom.


Økonomi
Ken og Kirsten har set på vores budget og vil fremkomme med et forslag til behandling på næste bestyrelsesmøde. Peter vil desuden undersøge om solenergi – som vil kunne give os en besparelse – kan lade sig gøre at etablere (fx skal taget kunne holde til det).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar