tirsdag den 2. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. juni

Til stede:
Lis, Ole, Eva, Ken, Tom, Peter, Rikke (referent)


Valg af bestyrelsens næstformand
En enig bestyrelse valgte Ole som næstformand.

Henvendelse fra TDC vedr. nøgleadgang
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra TDC vedr. installation af BEKEY adgang. De mangler en bekræftelse på at vi ønsker installationen, som er et gratis tilbud. Lis kontakter dem og bekræfter.

Vedr. trappenedgang til gården
Bestyrelsen besluttede, at Karen og Mads skal betale 100 kr. pr. måned for brugsretten til et areal af gården i forbindelse med etablering af en trappe fra deres lejlighed Amerikavej 24, st.th. Administrator sørger for, at få en advokat til at udforme de nødvendige papirer i denne forbindelse.


Rengøring/oprydning i kælderrum
Der har været konstateret møl i kælderen under nr. 14 og i den forbindelse blev der tilkaldt skadedyrsbekæmpelse, hvilket er ret bekosteligt. Fremover vil regning vedr. fjernelse af møl eller andre skadedyr blive sendt til den beboer, der har forårsaget problemet. I samme ombæring minder vi om, at man ikke må have ting og møbler stående i gangarealerne i kælderen, sådanne ting skal fjernes. Se også opslag på tavlerne i opgangene.


Service kun i almindelig arbejdstid
Af økonomiske hensyn vil reparationer/service af elevatorer, radiatorer, garageport etc. Fremover kun finde sted på hverdage mellem 8 og 16, da det er alt for dyrt at kalde folk ud uden for almindelig arbejdstid.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar