tirsdag den 2. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. august

Til stede:
Lis, Mads, Trine, Rikke (referent)


Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. juni 2012

Punktet udskudt til næste møde

Liste over bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og arbejdsfordeling
Listen blev godkendt med diverse rettelser. Rikke lægger på hjemmeside + sørger for at hænge listen op i opgangene.

TDC’s etablering af nøgleadgang
Nøgleadgangen er nu etableret.


Udkast fra advokat vedr. trappenedgang fra Mads og Karens lejlighed
Lis og Ole har skrevet under – der mangler underskrift fra endnu et bestyrelsesmedlem.

Oprydning i kælderrum
Ingen har reageret på de opslaget - der står fortsat diverse ting/møbler på gangen i kælderrummet. Mads sørger for at bære disse ting til storkrald.


Administration af nøgler
Poul Erik ønsker ikke længere at administrer vores nøgler. Tom overtager opgaven.


El-aflæsning og fordeling med T2
Ole ikke tilstede, så punktet udskudt til næste møde.


Opsigelse af medlemskab hos ABF
Lis skriver vores opsigelse.


Gårdlaugets generalforsamling d. 8. august
Mads stiller op til bestyrelsen med Trine som suppleant.


Udskiftning af ventiler
Ventilerne skal udskiftes igen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar