mandag den 11. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. februar 2013

Til stede:                     
Lis, Ole, Ken, Peter, Erik, Trine, Rikke (referent)

Godkendelse af referater
 • Seneste referat blev godkendt og underskrevet.
Varmeregnskab
 • Der foregår en fortsat dialog med T2 og Netto om det historiske varmeregnskab. Der arbejdes på at nå frem til en løsning. Fordelingen af varmeudgiften er dog på plads nu og fremover.
El-aflæsning
 • El-aflæsning er foretaget og indsendt.

Nyt fra gårdlauget
 • Der holdes fastelavnsfest i gården søndag d. 10. februar.
 • Problemet med råd i sandkassens træ bliver kun værre. Trine vil tage dette op i gårdlauget.
IT
 • Der opstår indimellem tvivl om, hvem man skal kontakte ved spørgsmål eller problemer med foreningens it. Alle henvendelser skal rettes til Erik.
 Økonomi
 • I forbindelse med arbejdet med en spareplan vil Ken kontakte Rengøringsagenterne vedrørende et evt. bedre tilbud.
Generalforsamling
 • Ordinær generalforsamling er datosat til d. 23/4 2013.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2012

Se referatet her

Referat fra ordinær generalforsamling 2012

Se referatet her

tirsdag den 5. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8. januar 2013

Til stede:                     
Lis, Ole, Ken, Eva, Mads, Tom, Trine (referent)
Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder
 • Punktet udsat, da Rikke ikke deltog i mødet.
Ordinær generalforsamling
 • Administrator Kirstein, ønsker datoer for afholdelse af ordinær generalforsamling. Lis informerer administrator om følgende mulige datoer: 15/4, 18/4, 22/4 eller den 23/4.
Varmeregnskab
 • Intet nyt (Peter ikke deltog i mødet).
 • Lis har talt med Michael i nr. 12 om muligheden for at ”låse” termostaterne på radiatorerne i opgangene så der ikke umiddelbart kan skrues op for varmen. Lis kontakter Michael for at høre om det er noget han vil være behjælpelig med.
El-aflæsning
 • Tom aflæser el i fælleslokale, varmecentral og garage. Afleverer tallene til Lis.
Gårdlauget
 • Referater for de sidste møder lægges på vores hjemmeside.
 • Gårdlauget arrangerer fastelavnsfest den 10. februar. Thomas Vissing, Ingerlise Madsen, Jørgen Kunstmann og Mads Brændmose Jensen står for arrangementet.
Fuldmagt
 • Den underskrevne fuldmagt til brug for tinglysning var bortkommet i posten fra banken. Banken sendte en ny den 27. december som blev underskrevet af Mads, Eva og Lis og hentet af bud fra banken, så det skulle ikke give problemer.
El-scooter og automatisk døråbning til gården
 • Bestyrelsen har givet tilladelse til placering af el-scooter i kælderen nr. 24 samt automatisk døråbning til gården. Kommunen er blevet informeret om, at døren (ved smøgen ved Netto) tilhører bilforhandler Meyer og at de derfor bør kontakte ejeren.
Spareplan
 • Ken tager kontakt til Rengøringsagenterne med henblik på et møde hvor der skal drøftes mulige besparelser. I mødet deltager, Lis, Ole, Tom og Ken.