mandag den 11. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. februar 2013

Til stede:                     
Lis, Ole, Ken, Peter, Erik, Trine, Rikke (referent)

Godkendelse af referater
  • Seneste referat blev godkendt og underskrevet.
Varmeregnskab
  • Der foregår en fortsat dialog med T2 og Netto om det historiske varmeregnskab. Der arbejdes på at nå frem til en løsning. Fordelingen af varmeudgiften er dog på plads nu og fremover.
El-aflæsning
  • El-aflæsning er foretaget og indsendt.

Nyt fra gårdlauget
  • Der holdes fastelavnsfest i gården søndag d. 10. februar.
  • Problemet med råd i sandkassens træ bliver kun værre. Trine vil tage dette op i gårdlauget.
IT
  • Der opstår indimellem tvivl om, hvem man skal kontakte ved spørgsmål eller problemer med foreningens it. Alle henvendelser skal rettes til Erik.
 Økonomi
  • I forbindelse med arbejdet med en spareplan vil Ken kontakte Rengøringsagenterne vedrørende et evt. bedre tilbud.
Generalforsamling
  • Ordinær generalforsamling er datosat til d. 23/4 2013.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar