søndag den 7. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde 5. marts 2013

Til stede:
Lis, Ole, Ken, Peter, Trine, Tom, Rikke (referent)

Godkendelse af referater
Seneste referat blev godkendt og underskrevet.

Ordinær generalforsamling
Ole og Ken er på valg som bestyrelsesmedlemmer til den ordinære generalforsamling d. 23/4 2013. Ole vil gerne genopstille – Ken udbad sig lidt betænkningstid.

Varmeregnskab
Peter og Lis aftaler en dato for et møde med T2.

Defekt varmemåler
Der er en defekt varmemåler i en lejlighed. Andelshaver har gennem to år forsøgt at få Ista til at gøre noget ved det, dog uden resultat. Lis kontakter nu Ista. Peter mener desuden, at vi skal overveje en udskiftning af alle målere på én gang, da vi kan forvente flere defekter pga. målernes alder.

Skyldig husleje
Der er (efter aftale med bestyrelsen) skyldig husleje efter en afdød andelshaver. Da skifteretten nu er færdig, vil Lis give besked til Administrator om at sørge for at indkræve det skyldige beløb.

Gårdlauget
Der vil blive opsat et skilt ved cykelskuret til markering af parkeringsplads til en andelshavers handicapscooter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar