søndag den 15. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. juni 2013

Til stede: Lis, Ole, Ken, Jakob, Mads, Peter, Trine, Rikke (referent)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7.maj
 • Referatet blev ikke godkendt, da der var en mindre rettelse til det.

Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelse
 • Følgende opgaver blev fordelt: Skift af el-pærer i opgange og P-kælder samt skift af dørskilte. De ansvarlige for disse opgaver fremgår af listen over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner, og kan kontaktes efter behov.
 • Mads spørger i gårdlauget vedr. udskiftning af el-pærer i gården.
Udskiftning af vandmålere
 • En måler i nr. 16 skal skiftes straks pga. vandskade. Lis bestiller måler hos Ista.
 • Alle varmtvandsmålere bør skiftes. De defekte målere skal skiftes nu, derefter de målere der læser forkert. Peter kontakter Tage (VVS), som evt. kan skaffe Ista målere. Der skal foretages aflæsning inden nedtagning af målere. Foreningens vedligeholdelsesbudget dækker udgifterne.
 • De andelshavere, som lige har fået skiftet måler, skal ikke have dem skiftet igen, medmindre der er krav om at de skal være ens.
 • De andelsehavere, der selv har betalt for en nylig udskiftning af måler, får deres penge retur.
Ansøgning om opsætning af antenne
 • Bestyrelsen har modtaget ansøgning om opsætning af antenne/parabol. Ken vil tale med andelshaveren samt besigtige, hvordan den kan placeres. Bestyrelsen træffer herefter beslutning.
Varmeregnskabet
 • Vores administrator er ved at formulere et skrift vedr. regnskabet.
Rengøring
 • Lis og Trine har indhentet tilbud fra hhv. Rengøringsagenterne og Rancoon. Rancoon har givet det mest fordelagtige tilbud, hvor vi kan udover almindelig rengøring kan tilkøbe en række andre opgaver billigt. Bestyrelsen har derfor besluttet at skifte til Rancoon pr. 1. september.
Gårdlauget
 • En fagmand er bestilt til at komme og vurdere legepladsens tilstand samt komme med et bud på, hvad det vil koste at få den udbedret. Mads vil herefter kontakte Skolen ved Sorte Hest for at høre, hvor meget de vil bidrage med.
 • Mads har forestået at der er blevet lagt fliser der hvor børnene bevæger sig hen over græsset til legepladsen, så græsset ikke bliver ødelagt.
 • Trine har bedt om en oversigt over, hvad der skal laves og af hvem for at forhøre sig om et bedre tilbud hos Rancoon.
 • En fælles arbejds-/aktivitetsdag er under planlægning. Trine og Ingerlise står for dette. Aktiviteter kan bl.a. være tømning af kompost, slibning af havemøbler og maling af cykelskure.
Evt.
 • Revision af husorden skal være et punkt på næste bestyrelsesmøde
 • Det skal undersøges, om det er ulovligt at grille på altanerne samt på terassen foran fælleslokalet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar