tirsdag den 12. november 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2013


Til stede:
Lis, Mads, Eva, Trine, Tom, Michael, Peter, Rikke (referent)
 
Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet i september blev godkendt. 
 
Udskiftning af vandmålere
  • Det er konstateret, at der i nr. 7 og nr. 24 er en række målere, som man ikke kan komme til at udskifte, da de er placeret så man ikke umiddelbart kan nå dem. Nogle af disse målere er utætte. Det drejer sig om 7 lejligheder. Det er nødvendigt, at der bliver skåret hul i væggen til målerne i disse lejligheder. Lis kontakter Mester Jacob, som evt. kan lave det.
  • Bestyrelsen besluttede, at vi ikke selv fremadrettet vil overtage aflæsningen af målere, da vi kun kan spare et meget lille beløb herved.
Varmeregnskabet
  • T2’s advokat har bedt om et møde vedr. forlig mellem alle involverede parter og advokater. Bestyrelsen besluttede at Lis og Peter deltager i dette møde, som forhåbentlig kan afholdes i i oktober.
Gårdlauget
  • Der er ikke blevet indkaldt til årlig generalforsamling i gårdlauget. Trine har rykket formanden for dette. Vores bestyrelse vil bede om et regnskab og en årsberetning, så vi kan hvad vores penge bliver brugt til i gårdlauget.
Evt.
  • Der er stillet flyttekasser + diverse andre ting i rummet under trappen i nr. 14. Disse ting skal fjernes fra rummet. Trine laver et opslag herom.
  • Et par tilfælde af graffiti er blevet fjernet af vores nye rengøringsselskab, som bl.a. også har pudset vinduer i opgangene og ordnet statikket ved nedkørslen til P-kælder.