søndag den 2. marts 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5 november 2013

Til stede:Lis, Ole, Eva, Ken, Trine, Jakob, Michael, Rikke (referent)

Godkendelse af referatReferat fra bestyrelsesmødet i oktober blev godkendt.

Udskiftning af vandmålere
  • Alle målere er udskiftet. I syv lejligheder kunne man ikke umiddelbart få adgang til måler, hvorfor væggen måtte skæres op.
  • Ista er informeret om, at der nu kan fjernaflæses.
Varmeregnskabet
  • Sagen kører fortsat mellem de involverede parter (T1, T2, Netto/Meyer).
Konto fælleslokale og andre fælleskonti med T2
  • Vi har ikke adgang til kontoen vedr. fælleslokalet – kun T2 har adgang til denne. Trine beder bestyrelsen om at sørge for at vi får adgang til kontoen.
  • Der skal indhentes en fuldmagt fra T2. Der skal også undersøges vedr. evt. øvrige fælles konti med T2. Lis bringer emnet op på kommende møde med T2’s bestyrelse.
P-kælderen
  • Vores rengøringsselskab har opdaget at der står en masse ting opbevaret i P-kælderen. Trine laver et opslag om at man skal fjerne sine ting.
  • Ventilationen i P-kælderen SKAL være tændt, det er ulovligt at have den slukket. Dette skal tages op på kommende møde med T2.
Gårdlauget
  • Gårdlauget skulle have afholdt generalforsamling inden udgangen af juni. Dette er ikke sket, muligvis fordi formanden er syg. GF bliver nu afholdt d. 26. november. Trine og Mads har skrevet en årsberetning for 2012/13.
Evt.
  • Der er en del mortorstøj fra de 5 ventilatorer på taget. De skal serviceres eller renses. Lis bestiller service.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar