onsdag den 9. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. februar 2014

Til stede:
Lis, Eva, Ken, Mads, Trine, Michael, Peter, Rikke (referent)Afbud: Ole
 
Godkendelse af referatTo referater blev godkendt. Vi besluttede at fremadrettet underskriver bestyrelsen ikke længere referater og opbevarer dem i papirudgave. Referater betragtes automatisk som godkendt, hvis der ikke er indvendinger senest en uge efter udsendelse, hvorefter de lægges på hjemmesiden.
 
Ordinær generalforsamlingOrdinær generalforsamling afholdes d. 29. april 2014
 
Larm fra flaskecontainerBestyrelsen har modtaget henvendelse fra en andelshaver på Amerikavej, som om natten er generet af larm fra flaskecontaineren. Bestyrelsen opfordrer til at beboerne selv bringer sagen videre til kommunen.
 
Varmeregnskabet Sagen kører videre hos advokaten.
 
Udskiftning af vandmålereDer er problemer med aflæsning af 5-6 af de nye målere. Peter tager kontakt til Ista.
 
ITDer er underskud på IT-kontoen og det månedlige beløb for internet bør hæves. (Pt. er prisen 30 kr. pr. måned). Derudover er der en del som er tilsluttet uden at betale. Disse skal pilles ud af krydsfeltet, hvis de ikke ønsker internet, alternativ betale for det. Når denne oprydning har fundet sted, vil vi vurdere hvor meget det månedlige beløb skal stige for at dække omkostningerne. Jacob undersøger sagen og Lis kontakter T2 angående evt. tidligere fælleskonto til IT.
 
Ventilator/ventilationsanlægPunktet udsættes, da Tom ikke er til stede.
 
GårdlaugetDer er møde i gårdlauget d. 5. februar. Ellers ikke noget nyt fra gårdlauget.
 
AffaldstømmekalenderTrine har fundet ud af, at kommunen stiller en online tømmekalender til rådighed. Link hertil vil blive lagt på hjemmesiden


Ingen kommentarer:

Send en kommentar