onsdag den 9. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. marts 2014

Til stede:
Lis, Ken, Michael, Tom, Peter, Mads og Trine (referent)Afbud: Eva

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet februar 2014
Da der ikke har været kommentarer / rettelser til referatet, betragtes det som godkendt.

Ordinær generalforsamling – samt Årsberetning
Generalforsamling afholdes den 29. april 2014.

Der var en enkelt rettelse til årsberetningen. Problemer med varmvandsmålere, rettes til problemer med vandmålere.

Der er installeret forkerte vandmålere i 55 lejligheder. Vi har bestilt vandmålere med puls 100, men har fået installeret målere med puls 10. Vandforbrug kan derfor ikke aflæses korrekt, hvilket betyder at vandforbrug sættes lig året før. Peter (og Ken) undersøger problemet nærmere og sender mail til Poul Christensen og kopi af mail til Lars fra Clorius.

Lis retter årsberetningen.

Oplysningspligt ved salg af andelsboliger
I forbindelse med salg af andelsboliger, skal der udfyldes et nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen. Bestyrelsen skal ved salg af bolig udlevere oplysningerne til køber. Skemaet udfyldes på nettet og oplysningerne er gældende et år. Ken kontakter administrator vedrørende skemaet og får det lagt på vores hjemmeside.

Varmesag T2/Netto
Sagen afsluttes. Lis kontakter administrator og accepterer forlig.

IT
Jacob kontakter Global Connect og Tdc og undersøger muligheden for en bedre pris.

Revneregistrering / Metro Team
I forbindelse med Metrobyggeriet, registrerer Metro Team om der er revner i vores bygning og vil derfor i nærmeste fremtid besigtige samtlige lejligheder m.m.

Ventilatorer
Ventilator i nr. 24 skal udskiftes og samtidig skal der isættes en rist. Lis kontakter elektriker Kim og får en pris på opgaven.

Gårdlauget
Der har været afholdt fastelavnsfest.

Eventuelt
Lis er blevet kontaktet af mulige købere, der har efterspurgt en venteliste. Der var enighed om, at vi ikke ville oprette en venteliste igen, men at vi gerne ville lave en ”interesseliste”. Hvis man vil sælge sin bolig og ikke selv har en køber, kan man kontakte bestyrelsen og høre om der er nogen på listen. Sælger bestemmer selv om de vil kontakte de interesserede.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar