lørdag den 30. august 2014

Opdateret liste over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner


Liste over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner

Referat fra generalforsamling d. 29. april 2014

Referat fra generalforsamlingen 2014 er tilgængelig via nedenstående links:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. maj 2014

Til stede:
Ole, Lis, Trine, Michael, Mikkel, Rikke (referent)

Konstituering efter generalforsamling

Lis blev konstitueret som formand for bestyrelsen.

Listen over bestyrelsesmedlemmer og opgaver skal opdateres - de nye suppleanter var dog ikke til stede, så opgaver kunne ikke fordeles.
Nye regler for regnskab
Ken var ikke til stede på mødet, så punktet kunne ikke behandles. Lis kontakter Ken, da det gerne skal være på plads til næste bestyrelsesmøde.

It
Jakob skal hente tilbud hjem på internet.

Døre og vinduer i vores ejendomD
er er opstået usikkerhed om vedligeholdelsesansvaret for døre og vinduer i vores ejendom. Mikkel undersøger dette nærmere til næste bestyrelsesmøde.

Gårdlauget
Hverken Trine eller Mads genopstiller til valg til gårdlaugets bestyrelse ved den kommende generalforsamling. Mikkel vil gerne stille op. Derudover vil Trine sætte opslag op i opgangene og opfordre øvrige til at stille op, da der er mulighed for at vi igen kan få to personer med i bestyrelsen.