søndag den 19. oktober 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget d. 22. september 2014

Dagsorden:
1 Godkendelse af referat
2 Valg af kasserer
3 Økonomi
4  Rensning af regnvandsbrønde mm
5 Belysning i lille gård (mangler at modtage et tilbud) og i "Jørgens gård"
6 Evt.

1.
- Referat godkendt.

2.
- Valgt kasserer. - Mikkel Stavnsbo Fra T1.

3.
- Info: link til regnskabsoversigt ved vores administrator.
HTTP://amerikavej.vestadm.dk ; login 123.
- kvartalsregnskab ser fint ud dog mangler gartner fortsat at fakturere samt det kommende udskiftning af belysningen i lillegård er ej heller indregnet grundet manglende tilbud.

4.
- Steffen kobles på regnvandsbrøndene og tjekket disse.
- Alle foreninger bliver med dette referat opfordret til at efterse deres spildevandsbrønde, således at vi kan få afhjulpet vores oversvømmelsesproblem samt problemet med rotter.

5.
- Vedr. Udskiftning af belysning i lillegård. der er indkommet 1 Tilbud. Der mangler fortsat min. 1 tilbud.
Forventet udgift 30.000 - 40.000 kr.
- Vedr. Mgl. Belysning ud for ejendommen Amerikavej 10. De opfordres med dette referat at opsætte belysning og eller efterse eksisterende på ejendommen ud mod gården.

6. Evt
- Vedr. Arbejdsdag. Den seneste blev aflyst grundet dårligt vejr. Næste arbejdsdag bliver i foråret 2015


 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. august 2014

Til stede:
Ole, Lis, Eva, Mikkel, Kenn, Tom, Jakob, Trine, Connie, Peter, Rikke (referent)

Opfølgning på møde med T2
T2 vil gerne holde et møde med os, hvor fælles gods og fælles konti skal opgøres og aftales.

Nye målere
Der er problemer med aflæsning af de nye målere, idet de sender forkerte signaler. Peter vil tage kontakt til leverandøren.

Nye regler for revisionsskik
Der er kommet nye regler for udarbejdelse af regnskab. Bestyrelsen skal læse reglerne igennem og skrive under.
 
Fuldmagt til betaling af regninger via net
Adminstrator skal have en fuldmagt for fremover at kunne betale regninger via net i stedet for PBS. Bestyrelsen underskrev denne fuldmagt.

Liste over bestyrelsesmedlemmer og opgaver
Listen er opdateret g bliver hængt op samt lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

IT-abonnement
Jakob har indhentet et tilbud hos Global Connect, hvor vi kan spare ca 17 %. Skiftet vil kunne financieres hjem på ca. 1½ år. Risikoen er et mere ustabilt net, idet Global Connect har lidt flere nedbrud. Bestyrelsen vurderede at det ikke var besparelsen værd. Til gengæld ønskes aftalen med T2 lavet om, således at T1 og T2 hver især betaler for antal brugere pr. år i stedet for efter en fordelingsnøgle, som det er tilfældet nu. Prisen skal sættes efter antal brugere. Derudover skal det sikres bedre end det er tilfældet nu, at internettet frakobles, når beboere fraflytter.

Gårdlauget
Ved seneste møde er konstitueringen i gårdlauget blevet diskuteret og bestyrelsen for T1 har valgt at gøre indsigelse mod at samme person er konstitueret som formand og som kasserer. Derudover vil bestyrelsen bede om bedre indsigt i gårdlaugets budget.

Hjemmesiden er nede
Vores hjemmeside har været nede i en længere periode. Peter tager sig af at kontakte udbyderen.