søndag den 19. oktober 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. august 2014

Til stede:
Ole, Lis, Eva, Mikkel, Kenn, Tom, Jakob, Trine, Connie, Peter, Rikke (referent)

Opfølgning på møde med T2
T2 vil gerne holde et møde med os, hvor fælles gods og fælles konti skal opgøres og aftales.

Nye målere
Der er problemer med aflæsning af de nye målere, idet de sender forkerte signaler. Peter vil tage kontakt til leverandøren.

Nye regler for revisionsskik
Der er kommet nye regler for udarbejdelse af regnskab. Bestyrelsen skal læse reglerne igennem og skrive under.
 
Fuldmagt til betaling af regninger via net
Adminstrator skal have en fuldmagt for fremover at kunne betale regninger via net i stedet for PBS. Bestyrelsen underskrev denne fuldmagt.

Liste over bestyrelsesmedlemmer og opgaver
Listen er opdateret g bliver hængt op samt lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

IT-abonnement
Jakob har indhentet et tilbud hos Global Connect, hvor vi kan spare ca 17 %. Skiftet vil kunne financieres hjem på ca. 1½ år. Risikoen er et mere ustabilt net, idet Global Connect har lidt flere nedbrud. Bestyrelsen vurderede at det ikke var besparelsen værd. Til gengæld ønskes aftalen med T2 lavet om, således at T1 og T2 hver især betaler for antal brugere pr. år i stedet for efter en fordelingsnøgle, som det er tilfældet nu. Prisen skal sættes efter antal brugere. Derudover skal det sikres bedre end det er tilfældet nu, at internettet frakobles, når beboere fraflytter.

Gårdlauget
Ved seneste møde er konstitueringen i gårdlauget blevet diskuteret og bestyrelsen for T1 har valgt at gøre indsigelse mod at samme person er konstitueret som formand og som kasserer. Derudover vil bestyrelsen bede om bedre indsigt i gårdlaugets budget.

Hjemmesiden er nede
Vores hjemmeside har været nede i en længere periode. Peter tager sig af at kontakte udbyderen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar