søndag den 19. oktober 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget d. 22. september 2014

Dagsorden:
1 Godkendelse af referat
2 Valg af kasserer
3 Økonomi
4  Rensning af regnvandsbrønde mm
5 Belysning i lille gård (mangler at modtage et tilbud) og i "Jørgens gård"
6 Evt.

1.
- Referat godkendt.

2.
- Valgt kasserer. - Mikkel Stavnsbo Fra T1.

3.
- Info: link til regnskabsoversigt ved vores administrator.
HTTP://amerikavej.vestadm.dk ; login 123.
- kvartalsregnskab ser fint ud dog mangler gartner fortsat at fakturere samt det kommende udskiftning af belysningen i lillegård er ej heller indregnet grundet manglende tilbud.

4.
- Steffen kobles på regnvandsbrøndene og tjekket disse.
- Alle foreninger bliver med dette referat opfordret til at efterse deres spildevandsbrønde, således at vi kan få afhjulpet vores oversvømmelsesproblem samt problemet med rotter.

5.
- Vedr. Udskiftning af belysning i lillegård. der er indkommet 1 Tilbud. Der mangler fortsat min. 1 tilbud.
Forventet udgift 30.000 - 40.000 kr.
- Vedr. Mgl. Belysning ud for ejendommen Amerikavej 10. De opfordres med dette referat at opsætte belysning og eller efterse eksisterende på ejendommen ud mod gården.

6. Evt
- Vedr. Arbejdsdag. Den seneste blev aflyst grundet dårligt vejr. Næste arbejdsdag bliver i foråret 2015


 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar