søndag den 30. november 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.november 2014

Til stede:
Ole, Michael, Tom, Lis , Ken og Trine (referent)


Opfølgning – fælleslokalet
Connie-Britt, Eva og Trine administrerer udlejning af fælleslokalet. Connie-Britt og Trine har været i Nordea Bank og anmodet om at få oprettet en foreningskonto vedrørende fælleslokalet. Denne konto forventes at blive oprettet i nærmeste fremtid.
Trine, Eva og Lis har holdt møde med T2 omkring ejerforholdet af lokalet. Dette er endnu ikke afklaret.
Der er aftalt nyt møde med T2, hvor både Ken og Michael deltager.


Status – Nye vandmålere
Der er opsat ny måler hos Lis. Når den er testet og fungerer korrekt, vil der blive skiftet målere i stort set samtlige lejligheder.


Manglende lys i gården
Et par fra bestyrelsen gennemgår gården i løbet af den kommende weekend og tjekker belysningen.


IT
Der skulle ikke være problemer.


Udlejning af lejligheder
Det er ikke ifølge vores vedtægter er tilladt at udleje sin bolig. Der vil i nærmeste fremtid blive sendt brev ud til alle andelshavere, hvor der gøres opmærksom på at reglerne skal overholdes.


Ekstra rengøring i opgange
Lis bestiller ekstra rengøring af opgangene.


Julegratiale - Bestyrelsen
Der var enighed om, at der kun udbetales det tilladte honorar til vores formand og øvrige modtager en vingave.


Refinansiering af lånPunktet udgik, da Jacob ikke var til stede.

Gårdlaug
Punktet udgik, da Mikkel ikke var til stede.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar