onsdag den 18. februar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. januar 2015

Til stede:
Ole, Lis, Eva, Ken, Trine, Jakob, Connie, Mikkel, Michael, Rikke

Møde T2 opfølgning
  • Møde med T2 i december blev aflyst.
  • T2 har tilsyneladende betalt for adgang til at benytte fælleslokalet
  • Der skal arrangeres et nyt møde mellem begge bestyrelser muligt
  • Når vi får en aftale med T2 vedr. brugsret osv. til lokalet på plads, bør denne skrives ned. Advokat og Administrator inddrages for at sikre juridisk gyldighed af aftale og dokumentation af disse.
  • Forhold vedr. P-kælder og varmekælder skal også tages op på møde med T2.
Nye målere, aflæsning
ISTA kommer og læser varme af i lejlighederne, da målerne ikke kan fjernaflæses/manuel aflæsning er ikke mulig. Dette skal meldes ud til andelshaverne i form af et opslag inden aflæsningen. Trine laver opslag og sørger for ophængning.

Refinansiering af lån der udløber 2018
Kirsten skal inviteres til næste bestyrelsesmøde, så der kan tages hul på en snak om muligheder ift. refinansiering af lån.

IT og YouSee
  • IT: Flere andelshavere har problemer med langsomt netværk. Man skal henvende sig direkte til Jacob, som så vil undersøge det – ofte er det ens eget privat udstyr, fx router, der er noget galt med
  • YouSee: Hvis nogen har problemer med at genindlæse manglende kanaler, skal man indtaste det rigtige netværks-id: 100
Oplysninger til Nordea
Bestyrelsens underskrifter og dokumentation/identifikation blev indsamlet til Nordea

Generalforsamling
Følgende mulige datoer blev foreslået: d. 14., 15, eller 28. april

Evt.
  • Der er bestilt nye ventiler til kælderen, de eksisterende drypper.
  • Der mangler lys i P-kælderen – Ken tjekker det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar