mandag den 4. maj 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. april 2015

Tilstede var: Trine Rasander, Ole Olsen, Ken Kastrup Nielsen, Tom H. A. Brinckmann, Michael Vestergaard, Mikkel Stavnsbo, Connie Britt Jacobsen, Lis Olander
Fraværende: Eva Andersen, Jacob Platz, Peter Sørensen, Rikke Erichsen
Referater:
De manglende referater fra 3. marts 2015 og referat fra møde med T2. Ken samler op på disse.
Måler:
Bestyrelsen besluttede at der nu må en advokat på denne sag, så vi kommer videre enten med nye måler eller som det har været tale om skal softwaret konfigureres til Kamstrup måler. Ken prøver at samle papirerne til advokaten.
Nabo Høring:
En enig bestyrelse besluttede at få advokat Carsten Kirstein til at udfærdige svaret til Kommunen. Vi har indsamlet alle de indvendinger beboerne og bestyrelsen havde og det er sendt til advokaten. Der er særlig lagt vægt på de forringede lysforhold det bliver for Amerikavej 24 og Trøjborggade 7, samt hele den trafikale situation der allerede er og som ikke bliver mindre med det nye byggeri.
Rensning af div. rør:
Der er indhentet tilbud på rensning af vores faldstemmer i de 5 opgange. Bestyrelsen besluttede at få de to der er i hver opgang renset. Samtidig blev der indhentet tilbud på rensning af afløb fra badeværelse til hovedafløb samt fra køkkenvask til hovedafløb. Hvis beboerne vil have det renset ved samme lejlighed kan det gøres for kr.300,00 + moms pr. lejlighed, som man selv skal betale. Vi indhentede tilbuddet fordi vi ved flere beboer har, måtte betale kr. 1500,00 -2000,00 for at få det ordnet. Der vil komme nærmere besked til alle om tidspunktet og hvordan det skal betales.
Generalforsamling 23. april 2015:
Lis og Michael køber ind. Medarbejder, suppleanter og bestyrelse møder kl.18.30.
Gårdlaug:
Se opslag om gårdlaugets generalforsamling
Eventuelt:
Referater skal sendes til administrator   vn@advokatkirstein.Dk

/Referent Lis Olander

Ingen kommentarer:

Send en kommentar