mandag den 4. maj 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. februar 2015

Til stede: Lis, Eva, Ole, Michael, Tom, Trine, Jakob, Peter, Kirsten, Rikke (referent)

Kirstens anbefalinger vedr. foreningens lån
Kirsten deltog på mødet til en snak om foreningens lån. Kirsten anbefaler, at vi venter indtil swaplånet udløber i 2018 med at foretage evt. ændringer på lånene, for lige nu hvor renten er lav og værdien af swappen er negativ, kan det slet ikke betale sig. Kirsten holder løbende øje med situationen og vil rejse flaget overfor bestyrelsen, når det evt. bliver aktuelt at omlægge lånet eller indfri swappen.


Møde med T2
T2 beder om et møde til afklaring af diverse økonomiske mellemværender i forbindelse med fælleslokale, parkeringskælder etc.. Lis, Michael, Jakob og Ken aftaler et møde hurtigst muligt.
Derudover har T2 problemer med varme i den opgang der ligger længst væk fra vores fælles varmecentral. Vi tager initiativ til at få en ekspert ud at se på problemet.


Ansvarlige for lys
Der har været problemer med manglende lys i kælderlokalerne. Opgaverne med at skfite pærer blev uddelt til de relevante kontaktpersoner.


KloakTom har talt med kloakmesteren. Der er problemer ud for nr. 7, hvor kloakken åbenbart ”dykker” eller ligger for langt nede i forhold til at komme af med vandet. Kloakmesteren anbefaler at videofilme i kloakken for at afsløre evt. probelmer eller alternativt at forsøge at holde problemet nede ved at spule to gange om året, så der ikke samler sig skidt der hvor kloakken ”dykker”. Vi går videre med dette, fremfor at forsøge at filme og evt. løfte kloakken.

Ventiler og målere
Peter er stadig i dialog vedr. nye ventiler.
Kamstrup kommer og stiller en måler op for at se om det virker, det afventer vi. Finder de ikke en løsning i løbet af februar, går vi via advokat.


Evt.
Der er oprettet konto til fælleslokalet. Fælleskalenderen er blevet lukket, så hvis man har booket lokalet, må man gerne lige melde ind til Trine med dato for bookningen. Trine vil også sætte et opslag herom i alle opgange.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar