torsdag den 7. maj 2015

Referat fra bestyrelsmøde d. 3. marts 2015

Til stede:
Lis, Eva, Ole, Peter, Ken, Tom, Connie, Jakob


Fælleslokale
 • Forbrug af energi skal indgå i regnskabet for fælleslokalet
 • EL: aflæses af Tom
 • Varme: Der skal etableres en måler – indtil da beregnes 80 Kwh/m²/år
 • Dokument som beskriver metode sendes til Kirstein
P-kælder
 • Bestyrelsen i T1 ønsker ikke at parkeringskælderen bruges til cykelparkering. Vedtægterne indeholder bestemmelse om, at kælderen kun er for indregistrerede køretøjer.
T1 og T2 fællesmøde
 • Mulighederne for at T1 overtager regnskab og dermed samtlige indtægter og udgifter for parkeringskælderen undersøges. Fordeling af disponeringsret på hhv. 22 og 8 pladser fastholdes 
Varme aflæsning (Peter)
 • Varme: Max kommer rundt for at foretage indregulering
 • Ventiler: Max kommer med pris og alternativ leverandør skal undersøges
 • Varmecentral: Armatec skal kontaktes med henblik på serviceaftale  
Regnskab
 • Kvartalsregnskab skal på dagsorden til bestyrelsesmøderne, når det er modtaget fra administrator - forventeligt i marts (årsregnskab), maj (1. kvartal), august (2.kvartal) og november (3. kvartal) 
 • Bestyrelsen henstiller til, at boligafgiften ikke sættes op for 2015, med henvisning til et regnskab som forventet for 2014.
Faldstamme (Tom)
 • Lyngholm spuler vores faldstammer. I samme ombæring indhentes tilbud, så hver enkelt lejlighed kan få spulet afløb fra hhv. køkken og bad indtil faldstamme (egenbetaling). Der informeres på generalforsamling.
 • Tilmeldingsliste i hver opgang
Indkørsel ved Trøjborggade 7 (Tom)
 • For at beskytte beplantningen ved Trøjborggade 7 kan der sættes en stolpe på hjørnet ved fortovet. Pris undersøges 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar