søndag den 14. juni 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015


Til stede: Ole, Lis, Ken, Trine, Tom, Rikke (referent)

Konstituering og opgavefordeling efter generalforsamling
  • Lis er fortsat formand og Ole næsteformand for bestyrelsen.
  • Der er sandsynligvis kun få ændringer til listen over bestyrelsesmedlemmer og opgaver – disse behandles på næste møde.
Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen ser en udfordring i, hvilke opgaver og problemer andelshavere kontakter bestyrelsesmedlemmer (og i særdelshed formanden) med. Som udgangspunkt kan man kun kontakte bestyrelsen/formanden med de emner der står på listen over bestyrelsesmedlemmer og opgaver - og kun på rimelige tidspunkter (hvilket fx ikke er sent om aftenen). Bestyrelsen vil udarbejde et skriv herom til alle andelshavere.

Referater der mangler
Der mangler fortsat referat fra bestyrelsesmødet i marts. Ken har referatet og sørger for at sende det til godkendelse.

Møde med T2
D. 1. juni kl. 19:30 er der møde med T2 om det fremtidige økonomiske samarbejde. Bestyrelsen deltager i mødet.

Målere og ventiler
  • Målere: Peter ikke til stede, så det var vanskeligt at behandle punktet. Lis vil kontakte Peter for at få en endelig afklaring i løbet af få dage.
  • Ventiler: Ventiler i ejendommen skal skiftes. Vi har fået et tilbud og skal indhente mindst et tilbud mere.
Nabohøring
Svar i forbindelse med nabohøringen er indgivet via vores advokat. Det indsendte svar er lagt på vores hjemmeside.

Rensning af afløbsrør
Vores afløbsrør vil blive renset i uge 24. Der skal laves en bestillingsseddel til alle andelshavere, hvor man kan angive om man ønsker rensning af rør. Prisen er 300 eksl. moms og vil blive trukket over husleje.

Kopi af referater
En kopi af godkendte bestyrelsesmødereferater skal fremover sendes til vores advokat

Ingen kommentarer:

Send en kommentar