tirsdag den 1. september 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. juli 2015

Til stede:
Lis, Trine, Ken, Rikke (referent)

Fordeling af arbejdsopgaver
 • Rikke tager opgaven med udskiftning af navneskilte i stedet for Trine. Ellers ingen ændringer til listen.
Evt. referater der mangler
 • Der mangler ingen referater
Opsætning af automatisk døråbner Trøjborggade nr. 7 til gården
 • En andelshaver har bedt om lov til at opsætte automatisk døråbner i Trøjborggade nr. 7 (til gården). Andelshaveren (kommunen) skal selv sørge for opsætning + reetablering ved evt. fraflytning
De nye måler, utætte ventiler, varmekælder generel, opdatering
 • Målere: Der har været et møde med leverandøren for en måned siden og der er fundet en løsning med en omprogrammering af alle målere.  VVS-firmaet vil gratis levere 1 arbejdsdag. Peter kan udføre dét, som de ikke når på denne dag.
 • Utætte ventiler: Peter har fået to tilbud. Vi siger OK til det ene sammen med T2 (de skal også have skiftet deres). Vi ved endnu ikke, hvornår udskiftningen vil sted.
Varmekælderen
 • Punkt udgik, da Peter ikke var til stede.
Regninger fra Azero og TDC vedr. IT?
 • Regning fra Azero vedrørende domæne og e-mailadresser skal deles med T2. Lis tager fat i dem.
 • Vi har modtaget en uforståelig varsel om abbonnementsstigning. Vi tager det op med TDC, når regningen kommer.
Energimærkning
 • Energimærkningen af vores ejendom udløber 4-8-2015 og skal fornyes/forlænges.  Lis sørger for dette sammen med vores advokat (Vibeke).
Gårdlaug
 • Bestyrelsen mener fortsat ikke at gården bliver passet ordentligt. Lis skriver til formanden for gårdlauget og spørger til dette.
Eventuelt
 • En motorcykel er parkeret i hækken ud for vores ejendom i Trøjborggade og spærrer adgangen til kloakken. Vi har forsøgt at få den fjernet via henvendelse til Politiet, men de henviser til Vej og Park, som kun vil fjerne den mod betaling.
 • Brøndene bliver lavet fredag d. 3. juli.
 • Toilettet ved fælleslokalet skyller ikke ordentlig og skal enten repareres eller udskiftes. Trine tager fat i Tage.
 
   

Ingen kommentarer:

Send en kommentar